Implementering af ny byggeteknologi er et maraton, ikke en sprint

Selv om det er fristende at implementere ny teknologi hurtigt, er det vigtigt at have en praksis, der sikrer, at værktøjet udvikler sig på længere sigt

De fleste ledere i byggebranchen vil nok være enige i, at det kan være en kompliceret proces at implementere ny teknologi.

Processen kan være besværlig, fra identificering af smertepunkter til undersøgelse af mulige løsninger til den langsommelige proces med test og implementering af den nye teknologi – selv om sådanne bestræbelser i høj grad er blevet relativt nemmere og mere tilgængelige på det seneste.

Alligevel er det vigtigt for byggeledere at huske på, at implementering af ny teknologi er et maratonløb, ikke en sprint.

Selvom mange fokuserer på den indledende spurt for at blive operationel med en ny teknologi, er det afgørende at tage højde for langsigtede overvejelser. Selv når den første implementeringsfase er afsluttet, og problemet tilsyneladende er løst, er det værd at fastholde en strategi for løbende forbedringer.

Her er seks ting, som ledere i byggebranchen kan gøre for at sikre, at de har et langsigtet perspektiv, når de implementerer ny teknologi.

Sørg for løbende uddannelse

Det er nemt at fokusere på den indledende implementeringsuddannelse, når man implementerer ny teknologi. Byggeledere har på dette tidspunkt brugt måneder (eller endda år) på at researche det nye værktøj og planlægge dets implementering.

Der er dog flere grunde til, at uddannelse bør udformes som en kontinuerlig og langsigtet proces.

Uanset hvor veltilrettelagt dit første kursus i implementering af teknologien måtte være, er det ikke sandsynligt, at folk kan huske det hele første gang. Når folk tager ny teknologi i brug, ved de ofte ikke, hvad de ikke ved – så de husker det, de har lært for at kunne det mest basale, men forstår ikke fuldt ud værktøjets kontekst.

Det kan være nyttigt at vende tilbage til de begreber, der blev gennemgået i den indledende undervisning, flere måneder efter implementeringsuddannelsen. Efterhånden som tiden går, bør der ske yderligere løbende undervisning i nye funktioner og værktøjer.

Udpeg en eller flere teknologiambassadører

Det er sandsynligt, at der i den indledende implementering af teknologien var en leder eller en gruppe af ledere, der var ansvarlig for den komplekse proces med at føre tilsyn med indsatsen og alle dens komponenter. Denne ledelsesstruktur bør bestå længe efter den indledende implementering.

Afhængigt af størrelsen på din virksomhed eller dit team, der skal bruge den nye teknologi, kan det være en eller flere personer. En stor kommunal afdeling kan f.eks. udpege en gruppe af strategiske rådgivere til at overvåge og vedligeholde den langsigtede indsats i forbindelse med implementeringen af ny teknologi.

Disse personer bør mødes regelmæssigt for at udarbejde nye kurser og andre initiativer for at sikre, at brugen af teknologien skrider fremad. De bør også komme fra forskellige afdelinger eller fagområder i virksomheden for at sikre, at alle perspektiver er repræsenteret.

Start interne brugergrupper

En god tilgang til løbende forbedringer i forbindelse med implementering af ny byggeteknologi er at danne en intern brugergruppe. Denne gruppe skal mødes regelmæssigt for at udveksle viden om den nye teknologi og udforske nye muligheder for, hvordan værktøjet kan bruges.

Måske er den bedste måde at gøre disse grupper effektive på at sørge for, at de også bliver sociale. Få dem til at mødes efter arbejdstid, så det føles mere uformelt og fællesskabsorienteret end blot endnu et møde i løbet af arbejdsdagen.

Udarbejd ekstern deling af viden

Det kan være lige så afgørende at finde på måder at dele viden om en ny teknologi eksternt. Selv om interne brugergrupper er enormt effektive til at udvide en virksomheds brug af en ny teknologi på lang sigt, er det vigtigt, at byggevirksomheder også har en strategi til at få ekstern viden.

At deltage i eller arrangere brancheevents om ny teknologi eller starte et arrangement, der bringer ligesindede brugere sammen fra andre organisationer, er gode måder at kanalisere ekstern viden på, som vil give udbytte langt ud i fremtiden.

Gennemfør regelmæssige teknologirevisioner

Uanset hvor længe et værktøj har været i brug, og uanset hvor godt folk kender det, bør byggeledere gøre det til en vane at foretage regelmæssige, formelle revisioner af teknologien. Uanset om du inddrager en ekstern gruppe til at foretage revisionen eller bruger dit interne teknologiledelsesteam, sikrer dette, at teknologien fortsat effektivt forbedrer virksomhedens produktivitet og løser nye problemer, der opstår med tiden.

Acceptér fejltagelser

Fortvivl ikke, hvis alt ikke er perfekt. Implementering af ny teknologi kan være lidt rodet. Imødekom de små fejl, der uundgåeligt vil opstå, så du kan gentage dem og i sidste ende maksimere værdien af den nye teknologi. Når alt kommer til alt, er sådanne fejl ofte de bedste muligheder for at lære noget nyt.

Teknologi til digitalt samarbejde i små byggefirmaer

Derfor står mindre entreprenører i en unik position til at drage fordel af byggeteknologi.