Brugen af 5D BIM set fra en entreprenørs side

Brugen af BIM-software på et byggeprojekt hjælper med at sikre, at projektet bliver et samarbejde, der leveres til tiden og inden for budgettet. Bluebeam har spurgt Kyle Mattingly fra Barton Malow, hvorfor hans firma bruger den nyeste version – 5D BIM.

Byggebranchen erkender, at det er nødvendigt at udnytte potentialet i nye teknologier, herunder moderne konstruktionsmetoder, hvis man skal kunne imødekomme efterspørgslen på nye boliger, kontorer, kommercielle områder og anlægsprojekter. 

Byggeri er stadig en enormt arbejdskrævende proces, men behovet for effektivitet, rettidig og sikker levering og struktursikkerhed betyder, at digitale løsninger uundgåeligt vinder mere og mere indpas i branchen. Det ses tydeligt af den øgede brug af BIM – bygningsinformationsmodellering. 

Brug af 3D-gengivelser af et design via BIM betyder, at arkitekter og entreprenører kan se, hvordan designet og det foreslåede slutprodukt fungerer. De forskellige teams kan eksperimentere med det og finde styrker og svagheder, inden de begiver sig ud på byggepladsen. 

Hvad tilbyder BIM?

Brug af BIM hjælper med at fremhæve omkostninger og omkostningsbesparelser, forkorte projektets livscyklus, sikre bedre kommunikation mellem de forskellige projektdeltagere og give slutresultater af højere kvalitet.

Men da projektejere og entreprenører ofte bruger forskellige platforme, der ikke arbejder sammen, er der derfor ingen enkeltstående kilde, der giver et integreret realtidsbillede af projektdesignet, omkostningerne og tidsplanen.

Alligevel findes der løsninger – ikke mindst i form af 5D BIM. 5D BIM giver en femdimensionel repræsentation af et projekts fysiske og funktionelle karakteristika, så interessenterne får mulighed for at identificere, undersøge og registrere den indvirkning, som eventuelle ændringer vil have på et projekts omkostnings- og byggeplan. 

Ibrugtagning af 5D BIM

For at fordelene kan udnyttes fuldt ud skal 5D BIM inkorporeres allerede i projekteringsfasen, samtidigt med at man vedtager standardiserede design- og datarapporteringsformater, der er kompatible med BIM.

Flere og flere virksomheder har opdaget fordelene. 

I betragtning af 5D BIM’s voksende popularitet bad Bluebeam Kyle Mattingly, der er virtuel design- og byggeleder hos den amerikanske entreprenør Barton Malow, om at forklare, hvorfor hans firma bruger teknologien.

Kyle Mattingly, virtuel design- og byggeleder hos Barton Malow

Hvorfor bruger I 5D BIM sammen med værktøjer som Bluebeam Revu?

5D giver os mulighed for at verificere mængder sammen med vores team af beregnere.  Hvis en model er omfattende nok, er det en let måde at dobbelttjekke en beregners overslag på. 

Hvordan fungerer 5D BIM sammenlignet med de tidligere versioner?

5D BIM har ikke ændret sig meget over tid. Den største forskel ligger i ibrugtagning. Store virksomheder som Barton Malow kan ikke hurtigt indarbejde en ændring, der fuldstændigt laver om på den metode, vores beregnere bruger til at vurdere byggeprojekter. Men over tid testes teknologien og implementeres på en del af projekterne, og beregnerne får tillid til de mængder, der udtrækkes fra modellen.  

Kan du give eksempler på, hvor det hjælper jer med arbejdsgange og med at overholde projektets tidsfrister og budget? 

Det bedste brugsscenarie for en 5D BIM-omkostningsmodel er, når vi modtager en færdig designmodel til vores prisoverslag. Elementer i modellen, der oftest er korrekte, er sådan noget som kvadratiske billeder af tage, vægge, gulve osv. Vi kan let beregne antallet af vinduer og døre og hurtigt vurdere, hvor mange kubikmeter beton der skal bruges til sokler, fundamenter og plader. 

Hvor kommer de data, I bruger i 5D BIM, fra, og hvordan bruger programmet disse data? 

3D-modellen er genereret i et software, der indeholder indbyggede egenskaber. Ikke al 3D-modelleringssoftware er det samme. En Revit-model oprettes med familier med angivelse af elementernes egenskaber i 3D-komponenterne. Omvendt ville en SketchUp-model ikke bidrage med meget ud fra et 5D BIM-perspektiv, da dette program er skabt med enkle faste dele og uden iboende egenskaber. 

Hjælper 5D BIM jer med ting som tilbud på projekter eller et job, der ændrer sig halvvejs gennem projektet? 

5D er mest værdifuldt i tilbudsfasen. Det hjælper os med hurtigt at komme med et overslag på mængder, så vores beregnere bruger Bluebeam Revu til mængdeberegninger. Det er hurtigt og effektivt.  De kan simpelthen vise omkostningerne sammen med elementerne. Og det giver os også et hurtigt overslag, så vi kan sammenligne med de mængder, vores beregnere er nået frem til. 

Hvordan deler I data ved hjælp af 5D BIM? Er det anderledes end i de tidligere versioner? 

Samarbejde er ekstremt vigtigt mht. at dele de data, vi udtrækker fra modellerne. Vi bruger et webbaseret software kaldet Assemble, som giver os mulighed for at dele links med vores teammedlemmer. Det giver dem mulighed for at se den komplette 5D BIM-model og alle de mængder og lister, vi genererer. 

5D BIM kan give en løbende – og opdateret – vurdering af omkostningerne gennem hele projektets levetid. Det er formentlig meget nyttigt for jeres omkostningsansvarlige i forbindelse med budgetter osv.?  

Man får ikke meget ud af at udtrække mængdeberegninger tidligt i projekteringsprocessen. Nogle elementer kan dog bruges tidligt og derefter gennemses ved hver designændring for at se, om der opstår store forskelle. Alle projekttegninger genereres ud fra disse modeller, så det er meget sandsynligt, at en simpel ændring i tegningen af en vinduesstørrelse muligvis går ubemærket hen på en papirtegning, medmindre den specifikt bliver påpeget. Men hvis vi bruger modelsammenligningsfunktionerne i et 5D BIM-softwaresystem som Assemble, er vi i stand til at identificere hver eneste ændring – uanset dens størrelse. 

Der tales meget om fremtiden for BIM, også om en 6D BIM. Hvad tror du, der vil ske med teknologien? Hvordan kan den ellers forbedre arbejdsgange og lave levering af projekter til tiden og inden for budgettet til normen? 

5D og 6D BIM er en tilføjelse til de egenskaber og data, vi kan udtrække fra modellerne. Mens 5D for det meste er forbundet med omkostninger, bruges 6D for det meste pga. sine yderligere egenskaber. Elementerne i modellen har indlejrede informationer om specifikt udstyr. Egenskaber som mærke, model, købsdato, installationsdato, installationsentreprenør, garantiperioder, specifikationer og meget mere kan alt sammen indlejres i 3D-modellen og derefter lægges ind i ejerens bygningsvedligeholdelsesprogram.