Vi introducerer Tech Adoption Week 2021

Byggebranchen er oversvømmet med ny teknologi, der er i konstant forandring. I denne uge undersøger vi metoder, der kan hjælpe dig med at implementere ny teknologi i din organisation.

Implementering af teknologi har uden tvivl aldrig været mere vigtig for byggebranchen.

Takket være hurtige fremskridt inden for områder som mobilforbindelse, skybaseret databehandling og dataanalyse kombineret med en pandemi, der pressede store dele af verden til at fremskynde brugen af en sådan spirende teknologi, er byggebranchen nået et vendepunkt, når det gælder implementering af teknologi.

Built, the Bluebeam Blog, fejrer i øjeblikket Tech Adoption Week – et årligt redaktionelt udbud, der har til formål at give alle lige fra pladschefer til projektledere til beregnere m.fl. uddannelsesfunktioner, casestudier og interviews for at hjælpe branchen med at få fremgang i dens omfavnelse af teknologi som katalysator for fortsat succes.

Emnet teknologisk implementering er dog fortsat et vedholdende smertepunkt i branchen.

Mange har endnu ikke fuldt ud foretaget overgangen fra papirbaserede processer til digitale og er usikre på, hvordan de skal begynde skiftet på den rette måde uden væsentlige forstyrrelser. Samtidig møder andre, der har engageret sig i at integrere ny teknologi, ofte modstand fra skeptikere, der ikke er overbeviste om den virkelige effekt på bundlinjen.

Selv de mest ivrige teknologibrugere hos de mest fremtrædende byggeentreprenører i verden føler altid, at de kunne gøre mere. Og banebrydende innovationer inden for områder som kunstig intelligens, robotteknik, fremstilling af tilsætningsstoffer og lignende fortsætter med at lægge pres på branchen for at implementere værktøjer, som de fleste endnu ikke helt forstår.

Desuden handler implementering af ny teknologi ikke kun om at vurdere effektiviteten af selve værktøjerne. Implementering af teknologi kræver også et lynkursus i organisatorisk forandringsledelse og kommunikation. Evaluering og det at overbevise et team (eller hele virksomheden) om at ændre en proces til fordel for en teknologidrevet løsning kræver lige så meget indsigt i at forstå den underliggende teknologi, som det kræver indsigt i menneskelig adfærd.

Det er grunden til, at Built oprettede Tech Adoption Week. Med så mange spørgsmål om, hvordan teknologien hurtigt ændrer byggebranchen, og en overflod af information, følte vi, at der var brug for en fokuseret ressource for at samle den mest pålidelige indsigt om emnet.

Besøg Blog.Bluebeam.com/dk fra den 18. oktober 2021.