Utmaningar för ett byggtekniskt företag år 2020: Skapa balans mellan interna och externa förändringar

Under det pandemiplågade 2020 har vissa trender inom byggbranschen accelererat, som digitalt samarbete och distansarbete. Så här har Bluebeam tagit sig an det vilda 2020.

Att påstå att 2020 har varit ett ovanligt år är något av en underdrift.

Den globala covid-19-pandemin har på många sätt vänt hela världen upp och ner. Arbetsplatser har stängts ner, och anställda har skickats hem för att på obestämd framtid jobba på distans. Företag har klappat igen. Arbetslösheten har skjutit i höjden. Ekonomin har rasat ner i en djup konjunktursvacka. Olika idrottsligor har ställts in eller skjutits upp.

De sociala normerna har slagits omkull medan social distansering, masker och andra extrema säkerhetsåtgärder snabbt har införts som det enda sättet att få bukt med virusets spridning – åtminstone till dess att det går att få fram ett vaccin. I USA, där ett presidentvalår även i vanliga fall innebär att spänningens vågor går höga, har temperaturen höjts ytterligare ett snäpp till följd av allt som har hänt.

På bara några månader har globala trender som tidigare låg under ytan plötsligt bubblat upp och snabbt gjort e-handel, digital kommunikation och digitalt samarbete till en del av vardagen.

Det digitala samarbetet accelererar

I centrum för alltihop stod byggbranschen. När den ena amerikanska delstaten efter den andra stängde ner i mitten av mars benämndes byggbranschen snabbt som en samhällsviktig verksamhet. Med andra ord skulle den behöva fortsätta som vanligt i så hög grad som möjligt – i synnerhet i fråga om sjukhus, vårdinrättningar och kritiska infrastrukturprojekt.

Medan arbetare på byggarbetsplatserna fick anpassa sig till nya säkerhetsrutiner – bland annat feberkontroller, masker, fysisk distansering och ändrade scheman och tidsplaner – tvingades även kontorsarbetare som projektingenjörer och arkitekter, som nu oftast fick arbeta hemifrån, också ställa om.

De högteknologiska verktyg som man var van vid i toppmoderna kontorsmiljöer byttes nu ut mot bärbara datorer på köksbord och i provisoriska kontor. Många byggproffs som jobbade hemifrån fick dessutom plötsligt två olika team att sköta – dels kollegorna ute på en hektisk byggarbetsplats och dels barnen därhemma, som fick börja med fjärrundervisning då många skolor stängde.

Bluebeams balans mellan olika prioriteringar

Mot den här bakgrunden har byggteknikföretag som Bluebeam också blivit tvungna att anpassa sig till olika prioriteringar som konkurrerar med varandra.

Å ena sidan har Bluebeam precis som alla andra företag tvingats hantera de interna förändringar som pandemin har fört med sig – allra främst utmaningen med att hantera en globalt utspridd arbetsstyrka. Å andra sidan har Bluebeam behövt hjälpa sina kunder att uppfylla de kortsiktiga krav som ställs av det nya normala. Samtidigt måste man förbli uppmärksam på de långsiktiga förändringar av branschen som troligen kommer att följa som ett resultat av den enorma accelerationen av det digitala samarbetet.

I videon ovan intervjuar Fred Mills från The B1M två av Bluebeams chefer om hur det har varit att utveckla byggteknikprodukter under de senaste månaderna.

Jason Bonifay, Chief Technology Officer på Bluebeam, som faktiskt började på företaget mitt under pandemin och ännu inte har kunnat träffat många av sina kollegor personligen, och Roger Angarita, Bluebeams Chief Product Officer, diskuterar hur företaget har ändrat sin produktutveckling och lagt ännu större betoning på digitalt samarbete inför lanseringen av Revu 20 – Bluebeams tekniska flaggskeppslösning.

De två Bluebeam-cheferna förklarar också hur den accelererande trenden mot digitalt samarbete i byggbranschen har visat ännu tydligare hur viktigt det är att lyssna på marknaden när man ska utveckla nya produkter.

Att lyssna på kunderna har alltid varit centralt för Bluebeams produktutvecklingsprocess, säger Roger Angarita, men under det här året har betydelsen av det cementerats ytterligare. Kunderna är trots allt de som befinner sig i frontlinjen för de snabba förändringar som pågår i branschen, både på byggarbetsplatserna och på kontoren – var de än är belägna.

”Det är nu mer kritiskt än någonsin att programvaran för med sig sammankoppling till byggarbetsplatsen”, säger Roger.