De fem byggnaderna som definierar Bostons arkitektur

I Massachusetts huvudstad finns en del av USA:s äldsta – och mest kontroversiella – arkitektur.

Boston har mycket mer att erbjuda än utsökta skaldjursrätter. Massachusetts huvudstad är också en av USA:s mest kulturberikande platser med en arkitektur som kan spåras ända tillbaka till stadens grundande och självständighet.

Här är de fem byggnader som bäst definierar Bostons arkitektur.

MIT Stata Center

 • Det 67 000 kvadratmeter stora utbildningskomplexet designades av den Pritzker-belönade arkitekten Frank Gehry för Massachusetts Institute of Technology
 • På tomten där byggnaden står låg tidigare MIT:s Building 20, med det historiska strålningslaboratoriet under andra världskriget
 • Komplexet slog upp portarna 2004 efter många överskridna budgetar och förseningar
 • Byggnadens unika stil har jämförts med den tyska expressionismen från 1920-talet

Boston City Hall

 • Byggnaden är ett kontroversiellt och framträdande exempel på brutalistisk arkitektur, som var en del av den modernistiska rörelsen
 • Projektet ingick i ett stort initiativ för nyutformning av Boston på 1960-talet, då man rev ett område med undermåliga bostäder och företagsfastigheter
 • City Hall byggdes främst av plats- och förgjuten cement och en del murverk
 • Byggnaden utformades med målet att skapa en öppen och tillgänglig plats för stadens myndigheter, och större delen av den offentliga verksamheten sker på de nedersta våningarna i direkt anslutning till torget 

Custom House Tower

 • Custom House Tower är en skyskrapa vid McKinley Square i Boston som byggdes mellan 1837 och 1847 och ritades av Ammi Burnham Young. Tornet, som tillkom 1913–1915, ritades dock av Peabody och Stearns
 • Den korsformade, nyklassicistiska byggnaden är ett exempel på nygrekisk stil med dorisk portik och en romersk kupol
 • Hela byggnaden står på utfylld mark med stöd av 3 000 träpålar som har slagits ner genom marken ända till berggrunden
 • På grund av en underdimensionerad motor fungerade klockan i tornet inte som den skulle under större delen av 1900-talet

Bunker Hill Memorial Bridge

 • Den här snedkabelbron stod klar 2003 och sträcker sig över floden Charles
 • Bron och den anslutande tunneln byggdes som en del av projektet Big Dig, och den speciella stilen blev snabbt ikonisk för Boston
 • Genom arbetet med trädgårdsanläggning och förebyggande av miljöeffekter under brodäcket och omkring bropelarna kunde man skapa ett nytt och tillgängligt offentligt naturområde som designades av Carol R. Johnson Associates

Old State House

 • Stadens äldsta kvarvarande byggnad som nu används som historiskt museum
 • Old State House byggdes 1713 och var säte för Massachusetts allmänna domstol. Även om det förekommer en viss debatt i frågan tror många att huset ritades av Robert Twelves i georgiansk stil.
 • Byggnaden är konstruerad av rött tegel och är mycket symmetrisk och utsmyckad
 • I husets centrala delar höll Massachusetts delstatsparlament till
 • Den 5 mars 1770 inträffade Boston-massakern framför byggnaden på Devonshire Street
Arkitekturen i Dallas

I Dallas, som är Texas största storstadsområde, finns både historiska och moderna arkitektoniska underverk