Modern arkitektur – elegant eller fult?

Debatten har rasat bland byggnadsbetraktare i årtionden: är modern arkitektur vacker eller trist?

Finns det något mer kontroversiellt ämne än den moderna designens estetik och roll inom arkitekturen?

En snabb sökning på ämnet leder fram till resultat som: Varför är modern arkitektur så tråkig? och Därför hatar du samtida arkitektur.

Inte heller i de artiklar som cirkulerar på nätet skräder man orden: Därför är modernistisk arkitektur hemsk.

På andra sidan staketet är känslorna minst lika hetsiga: Varför hatar alla modern arkitektur?

Den starka kritiken mot modern arkitektur är särskilt känslig för dem som bor på platser som inte är så rotade i den traditionella arkitekturen. Modernare städer som München och Chicago kan skryta med arkitektoniska verk som bryter av starkt mot mer traditionella städer som Paris och Rom.

Som framgår i vår video ovan är kontrasten mellan modern och traditionell arkitektur enorm om man ser till den övergripande kategoriseringen.

Men däremellan rymmer debatten också mer nyanserade distinktioner, till exempel de små men viktiga skillnaderna mellan postmodern och annan samtida arkitektur.

Här hittar du en sammanfattning av de olika kategorierna, tillsammans med exempelbilder.

Klassicistisk arkitektur

A classic example of traditional architecture

Det här är byggnader i en historisk, klassisk stil där betoningen ligger på tilltalande symmetri och vacker utsmyckning. Tänk dig kupoler, valv och kannelerade kolonner.

Samtida arkitektur 

An example of contemporary architecture

Hit räknar vi alla arkitektstilar från nutid och ungefär hundra år tillbaka.

Modernismen

An example of modern architecture

”Mindre är mer.” Modernismen hyllar enkelhet och minimalism, och förkastar onödig utsmyckning. Formen på en byggnad eller ett objekt bör framför allt styras av dess avsedda funktion eller syfte. Formen följer funktionen.

Brutalistisk arkitektur

An example of brutalist architecture

Det här är en förgrening av den modernistiska arkitekturen från mitten av 1900-talet som bygger på en massiv, klossliknande estetik. Platsgjuten betong används i hög utsträckning. Stilen var särskilt populär i kommunistiska länder och i efterkrigstidens Storbritannien.

Postmodern arkitektur

An example of post-modern architecture

Postmodernismen uppstod som en reaktion på den modernistiska arkitekturens stränga formalitet, och gav återigen plats åt utsmyckning med historiska element och en lekfullhet som syftade till att väcka intresse. Lite som vanliga hus som har fått ett stänk av Las Vegas.