Går det att bygga nollenergibyggnader?

I takt med att byggbranschen blir grönare och nollenergibyggnader blir vanligare har ett företag börjat undersöka vad som krävs för att nå en framtid med nollutsläpp inom byggbranschen.

Illustration av Wenting Li

Frågan om hur byggbranschen ska minska sitt koldioxidavtryck har diskuterats flitigt. Delstater som Kalifornien har introducerat lagstiftning som kräver att entreprenörer köper in material baserat på koldioxidpåverkan istället för kostnad, medan EU har satt upp ett mål om att vara 100 % koldioxidneutralt i alla nybyggen från år 2050.

Experter inom hela byggbranschen funderar idag över hur framtiden kommer att se ut och hur arbetets koldioxidavtryck kommer att påverkas av lagstiftning och logistiska krav.

Ett startup-företag i Storbritannien erbjuder nu en potentiellt innovativ lösning på byggbranschens koldioxidproblem: Project Etopia, världens första helt koldioxidneutrala bostadshus.

Känslomässig inspiration

Joseph Daniels fick inspirationen till att grunda Project Etopia Group från sina personliga upplevelser. ”Etopia föddes ur den brist på säkerhet som jag upplevde under min uppväxt”, säger Joseph. ”Jag blev hemlös vid 15 års ålder och kämpade sedan med att ha råd med el eller att få en bostad.”

De tuffa upplevelserna ledde till att han började studera kopplingen mellan problem som tillgång till bostad och globala ekonomiska och miljömässiga problem. ”Jag ville hitta sätt att lösa globala problem med hjälp av den bebyggda miljön”, säger han. ”Det ledde till att jag utvecklade det som Etopia är idag – ett sätt att kombinera ekonomi och miljö för att skapa framtidens harmoniserade och intelligenta städer med hjälp av byggmetoder.”

En helhetssyn på koldioxidneutralitet

Joseph anser att nyckeln till att skapa tillgängliga koldioxidneutrala byggnader är att vara uppmärksam på hur olika faktorer som skapar koldioxidavfall interagerar med varandra. ”Det finns tre nyckelfaktorer när det kommer till att minska koldioxidavtrycket: material, teknik och livscykler”, säger han. Etopia utgår från koldioxidvänliga material och undersöker hur produktionen av materialen påverkar planeten. Organisationen har också börjat undersöka hur man kan återanvända befintliga material för att uppnå maximal effektivitet.

Joseph säger också att många begår ett vanligt misstag när man bygger grönt och använder material som har ett lågt koldioxidavtryck men som kräver frekvent underhåll eller behöver bytas ut ofta. ”Man måste säkerställa att man inte behöver utföra renoveringar på 30 eller 40 år, eller att man hela tiden måste göra underhåll för att motverka prestandabortfall över tid”, säger han. ”Än värre är det när byggnaden har användare som producerar tonvis med koldioxid under de första 50 åren efter att byggnaden tagits i bruk. Det är här den tekniska strategin spelar en stor roll.”


[LÄS MER: Fördelarna med biofil design inom arkitektur]


Enligt Joseph studerar Etopia-teamet noga hur välisolerad en yta är för att säkerställa att de tekniska systemen uppnår bäst effektivitet. ”När man parar ihop det här synsättet med förnybar användning över flera kanaler kan man verkligen harmonisera sitt koldioxidavtryck”, säger han.

Det holistiska tillvägagångssättet kombineras till något som Joseph och Etopia betecknar ”ECITech-företag” (energi, konstruktion och intelligent teknik). ”När vi jobbar med ett projekt börjar vi alltid med att fokusera på energikraven och användningen, byggprocesser och byggmaterial, och slutligen intelligens, alltså hur man kan använda Internet of Things (IoT) för att hantera och förstå miljön”, säger han. ”Alla dessa faktorer utvecklas med Etopias filosofi i åtanke, att fokusera på den ekonomiska aspekten och göra det prisvärt och skalbart, och den miljömässiga aspekten för hållbarhet och social mångsidighet.”

Den skalbara framtiden för nära-nollenergibyggnader

Att ta fram en hållbar modell som användare kan återskapa och justera utifrån lokala förutsättningar är en viktig del av Etopias mission. ”Regional skalbarhet är ett av Etopias kärnområden”, säger han. ”Det innebär att vi verkligen sätter oss in i lokala regioner och använder så många lokala resurser som möjligt.”

Fokuset på regional skalbarhet inspirerades av Etopias senaste projekt, ”Powered by Etopia”.

Joseph säger följande om projektet: ”Vi kan direkt sätta oss in i befintliga leveranskedjor, utvecklare och lokala myndigheter och bidra med våra kärnkomponenter som består av våra paneler, el- och IoT-system för att erbjuda en nollenergiaspekt till den lokala leveranskedjan. Därefter använder vi lokala eller utvalda leverantörer för att införliva våra kärnelement och göra det möjligt för lokala myndigheter eller byggare att bygga nollenergibyggnader. Samtidigt kan de använda så mycket lokal arbetskraft och material som möjligt.”

Enligt Joseph är systemet designat för att fokusera på teknisk utveckling som använder befintliga färdigheter. ”Vi kan jobba med befintliga företag som tillverkar träramar för att bygga våra paneler och befintliga el-företag för att installera vår teknik, och det bästa av allt är att alla kan installera våra smarta system. Det är ungefär som att installera en Amazon Alexa”, säger han. ”På så sätt kan vi börja jobba direkt med befintliga entreprenörer, och på bara några timmar kommer de att kunna sätta igång med arbetet.”

Etopia testade nyligen sitt system i ett ambitiöst byggprojekt i Namibia. ”Vi kunde hjälpa sex lokalbor bygga ett 63 kvadratmeter stort byggnadsskal på bara tre timmar, inklusive utbildning”, berättar Joseph. ”Att bygga nollenergibyggnader på en kommersiellt krävande marknad som Storbritannien är en sak. Men vi ville bevisa att vi kunde göra detta med folk från en kåkstad och leverera en prisvärd, superekonomisk nollenergibyggnad som visar hur vi kan ställa om inför framtiden, även i Afrika söder om Sahara.”

Joseph hoppas på att projektet kan bana väg för att göra koldioxidneutralt byggande tillgängligt i hela branschen.

”Världen går just nu igenom en av de svåraste kriserna någonsin”, säger Joseph Daniels. ”Vi har aldrig behövt lika många bostäder, vi måste ta mer social och miljömässig hänsyn till ytorna vi använder och vi ser fler klimatförändringar än någonsin som orsakar irreversibla skador. Förmågan att kunna placera ut bostäder och byggnader bättre och snabbare, byggnader som är mer uppkopplade och förberedda för framtida generationer och modifikationer, samtidigt som vi säkerställer att det vi bygger har en positiv inverkan på planeten över tid – det är den enda lösningen på de mångfacetterade problem som vi står inför idag.”

Kan höga byggnader leda till en framtid med nollutsläpp av koldioxid?