Guide till Revu för väg och anläggning

Bluebeam Revu är inte bara till för vertikalt byggande. Ingenjörer och projektteam inom väg och anläggning kan också dra nytta av programmet. Här berättar vi hur.

Bluebeam Revu har visat sig vara ett ovärderligt verktyg inom vertikal konstruktion. Men programmet medför också fantastiska fördelar för alla som arbetar med väg- och anläggningsprojekt som vägar, broar och annan infrastruktur för transport.

Brian Hailey har varit civilingenjör sedan 1998. Han är också expert på flera tekniska verktyg inom byggande och ingenjörskonst, däribland Revu.

Brian brinner för de olika möjligheter som ingenjörer och projektteam inom väg och anläggning får genom att använda verktygen i Revu. Brian tycker att Revu har en roll att fylla framför allt inom de områden av väg- och anläggningsprojekt där man inte alltid behöver CAD.

”Det finns så många exempel på när det visserligen går att använda CAD, men blir onödigt invecklat”, säger Brian.

Arbetsflöden för väg och anläggning i Revu

Civilingenjörer kan använda Revu för många olika arbetsflöden:

  • Mängdberäkningar
  • Dokumentplanering och -granskning
  • Dokumentlagring och -hantering
  • Kvalitetskontroll
  • Informationsförfrågningar
  • Underlag

Dessutom kan väg- och anläggningsteam ute på fältet använda Studio-sessioner, som är ett verktyg för realtidssamarbete i Revu. De kan också få de senaste ritningarna och informationen om en byggarbetsplats genom Studio-projekt, som är programmets verktyg för dokumenthantering och -lagring.

Standardiseringens styrka

Brian säger att möjligheten att anpassa användarprofiler i Revu för olika arbetsflöden är ett viktigt skäl till varför ingenjörer inom väg och anläggning borde använda det mer.

När man skapar en anpassad profil ställer man in standarder för de olika slags kommentarer, symboler och mått – kallas markeringar i Revu – som man planerar att lägga till i vissa ritningar under ett arbetsflöde. ”Om jag till exempel ska göra mängdberäkningar ställer jag bara in en profil och så är verktygen klara”, säger Brian.

Genom att ställa in anpassade profiler och standardiserade markeringsverktyg för team i olika arbetsflöden får man smidigare och mer effektiv kommunikation och ansvarighet.

Brian Hailey visar hur ingenjörer och projektteam inom väg och anläggning kan använda Revu.
Brian Hailey visar hur ingenjörer och projektteam inom väg och anläggning kan använda Revu.

Brian Hailey visar hur ingenjörer och projektteam inom väg och anläggning kan använda Revu.

”Standardisering är jättestort”, säger Brian. ”Det sparar tid. Och det kommunicerar avsikter bättre. När jag till exempel ser en grön linje så vet jag att det är sanitäravloppet.”

Tips för att använda Revu vid väg- och anläggningsprojekt

Använd markeringsverktygen i Revu för rita upp planer för byggrafik, TA, erosionskontroll och stormvatten.

”Jag håller på med en plan för erosionskontroll”, säger Brian. ”Jag har inloppsskydd. Då går jag igenom och skapar markeringar för inloppsskyddet, och sätter dit det för alla olika inlopp. Hur många har jag? Det står här i markeringslistan. Eller så kan jag länka till en Excel-fil och ta fram mängder och tilldela kostnader.”

Innan ditt arbete lämnas in till kommunen kan du be dina teammedlemmar att granska det live i en Studio-session – så får du färre anmärkningar tillbaka från kommunen.

”Jag skapar en session, laddar upp mina filer och säger ’hallå, John och Sara, kan ni granska de här?’”, säger Brian. ”De kan sedan granska filen samtidigt, och när de är klara får jag tillbaka alla kommentarer och tänker ’javisst ja, det där har jag missat’. Eller ’det där var inte avsikten – jag kanske måste klargöra det lite bättre’. Och innan jag lämnar in det till kommunen kan jag revidera och får då inte lika många kommentarer tillbaka.”

Använd Revu när det är onödigt invecklat med CAD.

”Om jag ska göra en stormvattenplan och behöver markera dräneringsområdet – varför ska jag ha CAD till det?” frågar sig Brian. ”Om jag använder HEC-RAS och har mina tvärsektioner så behöver jag inte CAD för att rita dem. Jag kan bara använda Revu för att ta reda på vilka tvärsektionerna är när jag lägger in dem i HEC-RAS.”

Använd pluginprogrammet för CAD för att exportera PDF-filer i 2D och 3D till alla inblandade i projektet.

”Låt säga att jag har en väg med en massa VVS-ledningar och tänker placera ut en ny ledning någonstans på vägen”, säger Brian. ”Då vill jag kunna se den nya ledningen i sitt sammanhang tillsammans med de andra. Jag kanske tittar på en 2D-ritning. Men det räcker inte, för vilka djup är det som gäller? På en PDF i 3D kan jag se det ur olika vinklar och säga ’OK, vi ligger nära horisontellt, men de andra ledningarna ligger fyra meter djupare’, och så vet jag att här har vi egentligen ingen konflikt.”

Använd Revu på en bärbar dator eller välj Revu för iPad ute på fältet.

”Vem vill släpa runt på en rulle ritningar ute i regnet? Du har en iPad, en surfplatta – ta med dig den istället”, säger Brian. ”En annan sak som är bra med det är att om man använder Studio-projekt så har man alltid den senaste versionen till hands.”