Samarbete i byggbranschen: mjukvaruinnovation säkrar projektsuccé

Med projektet Queen’s Wharf för 3,6 miljarder AU-dollar (drygt 230 miljarder kronor) får Brisbane en ny integrerad fritids- och bostadsanläggning. Projektet är gigantiskt, och det vilar på informationsteknik – i synnerhet datadelning.

Expansion är ingenting nytt för Brisbane. Staden grundades tidigt på 1800-talet som en liten bosättning på Australiens ostkust och har sedan dess vuxit till en livlig metropol som nu är landets tredje största stad.

Idag visar Brisbanes höga skyskrapor, mångsidiga ekonomi och hamnläge att staden utgör ett viktigt nav. Men det nya bygget vid Queen’s Wharf lyfter stadens ambitioner till en helt ny nivå.

Projektet Queen’s Wharf, som kommer att kosta 3,6 miljarder AU-dollar, sträcker sig över 26 hektar mark och vatten. Det är den största områdesutveckling som har genomförts på södra halvklotet och ett av de största byggprojekten någonsin i Queensland.

Queen’s Wharf leds av Destination Brisbane Consortium (DBC), som är ett joint venture mellan The Star Entertainment Group samt Hong Kong-baserade Chow Tai Fook Enterprises och Far East Consortium. När det är klart kommer Queen’s Wharf att innehålla 2 000 bostadslägenheter, 1 000 hotellrum, en festvåning med 1 000 sittplatser, 50 nya barer och restauranger, offentligt utrymme motsvarande 12 fotbollsplaner, en enorm takterrass och en ny gångbro över floden.

Queen’s Wharf – ett unikt projekt

Projektet omfattar fyra nya torn och renoveringar av flera närliggande kulturarvsbyggnader. Den huvudsakliga, integrerade resortanläggningen – som innefattar tornen och det offentliga utrymmet – byggs av huvudentreprenören Multiplex. Det maritima arbetet i Brisbane River har kommit långt, och kommer så småningom att bidra med 6 500 kvadratmeter nytt offentligt utrymme som ska heta The Landing. Arbetet utförs av Probuild, medan gångbron – som döpts efter Neville Bonner – ska byggas av Fitzgerald Constructions Australia.

Nästan allt med projektet är unikt. Arbetet inleddes 2016, då ingenjörerna genomförde det största rivnings- och byggarbete som någon någonsin tagit sig an i Brisbane. För att bygga grunden och skapa plats åt en källarparkering på fem våningar grävde man ut ett 26 meter djupt hål. Därifrån fraktade man bort närmare en halv miljon kubikmeter material.

När utgrävningen var färdig 2019 började man sakta men säkert bygga upp strukturen över källaren och ytterligare två podiumvåningar, och nådde sedan gatunivå. Därifrån kommer de fyra nya tornen att resa sig. Hela resortprojektet väntas stå klart i slutet av 2022.

Tillgång till data med mjukvara för projektsamarbete

En nyckelfaktor för de framsteg som har gjorts av alla som arbetar med Queen’s Wharf har varit tillgången till data. Att bygga ett nytt distrikt i den här skalan intill en flod i en historisk stadskärna är en mycket komplex uppgift.

Projektteamet, under ledning av arkitektbyrån Cottee Parker, har anammat programvara för byggsamarbete för planering och samordning av enorma mängder designdata. Man har arbetat i en informationsmodelleringsmiljö och använt 16 olika programvaruverktyg tillsammans med 39 deltagande företag från arkitekter och ingenjörer till entreprenörer och leverantörer. Med informationsmodellering kan teamet smidigt organisera alla viktiga datauppsättningar för projektet centralt, så att de enkelt kan nås av alla som behöver dem.

Även om det är många parter inblandade i Queen’s Wharf är det kanske ändå produkterna från Nemetschek-koncernen som har haft störst inverkan på projektet, på samma sätt som för många andra projekt världen över. Nemetscheks programvaruverktyg leder till positiva förändringar för byggbranschen runt om i världen, och ger stöd där det bäst behövs.

Samtidigt har företagets miljömässiga meriter erkänts av FN, som har bjudit in koncernen att delta i 50 Climate & Sustainability Leaders Campaign. Organisationen säger att deltagarnas engagemang ”uppvisar strävan, ledarskap och vilja att vidta effektiva åtgärder i kampen mot klimatförändringar”.

Fyra programvarumärken samverkar i byggbranschen

Av Nemetscheks sexton olika programvaruprodukter har man använt fyra i huvuddelen av Queen’s Wharf-projektet: Graphisofts Archicad för design, dRofus för datahantering, Solibri Office för modellgranskning och Bluebeam Revu för den omfattande digitala dokumentationen. Dessa verktyg täcker hela projektets livscykel, från planering till drift, och gör livet lättare för arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och användare.

DBC hade begärt att den leverantörsoberoende metoden Open BIM skulle användas för projektet, så att alla parter kunde arbeta med de verktyg som de föredrog. Gabor Gulyas, Project Lead and Operations Manager för digital teknik på DBM Vircon – den projektledningsfirma som ansvarar för det övergripande byggarbetet – säger: ”Interoperabilitet och ett konsekvent Open BIM-arbetsflöde är avgörande för det här projektet. Det är ett måste när upp till 300 personer arbetar med designmodellerna samtidigt under de intensivaste perioderna, och samordnar över 200 olika modeller.”

Teamet som arbetade under designfasen hade stöd av Graphisofts Archicad. Med hjälp av principer för integrerad design kunde arkitekterna och ingenjörerna granska samma modeller i realtid och hitta fel långt innan de dök upp på byggarbetsplatsen. Att verktyget är kompatibelt med Open BIM betydde att man kunde ta in alla modeller i Archicad och samordna dem där, vilket förbättrade kommunikationen och samarbetet.

Sparar tid och pengar

Tid är pengar i ett byggprojekt, och när vissa delar inte går att bygga för att det saknas tydlig designinformation – eller, ännu värre, om något byggs fel – kan det få enorma konsekvenser. För att undvika sådana situationer i ett projekt som är så stort och komplicerat som Queen’s Wharf använde teamet Solibri för att kontrollera designinformationen innan data lämnades till entreprenörerna på fältet. På så sätt minskade man riskerna under ett kritiskt steg, och sparade både tid och pengar genom att undvika fel på plats.

Förutom att se till att information finns och stämmer kan en annan utmaning i ett så stort projekt som Queen’s Wharf vara att alla kan hitta och komma åt det de behöver, i synnerhet när alla befinner sig på byggarbetsplatsen och aktiviteterna pågår för fullt. Det är absolut nödvändigt att skapa lika villkor så att alla kan hitta och komma åt den information de behöver. Det är särskilt viktigt om man betänker att teammedlemmarnas digitala kompetens kan variera avsevärt.

Tack vare Bluebeam Revu slipper Cottee Parkers team navigera genom tusentals fysiska dokument, istället använder de ett digitalt, papperslöst arbetsflöde. Den här metoden har halverat tidsåtgången för att granska ritningar, och beslut som involverar flera intressenter har kunnat fattas snabbare eftersom även de som inte kände till programmet sedan tidigare kunde lära sig det snabbt.

Mängden information som framställs för ett projekt som Queen’s Wharf är enorm – det finns 10 000 gånger så många dokument som normalt används i ett bygge av ett enfamiljshus. Genom att använda dRofus för att bearbeta alla dessa data kunde teamet sammanställa de enorma mängder information som kom in från olika källor, hålla allt på en plats och låta användare komma åt och redigera informationen vid behov.

Informationsmodelleringen har varit avgörande för design- och byggfaserna, men den kommer förmodligen att spela en ännu större roll när Queen’s Wharf står färdigt. Då kommer den att underlätta förvaltning och underhåll av det nya distriktet under den 99 år långa avtalsperioden. Med teknikens hjälp rör sig utvecklingsteamet fort mot sitt mål att slutföra projektets nyckelelement under 2022. Renoveringen av kulturarvsbyggnaderna på platsen, däribland historiska Treasury building, väntas vara klar 2024.

Nytt liv

Porten Queen’s Wharf kommer att ge Brisbane nytt liv för andra gången i stadens historia, och den visar hur viktig och kunnig byggsektorn är när det gäller att forma städer och samhällen världen över. Projektet kommer att leda till ekonomisk tillväxt, och belyser alla de otroliga människor som får alltihop att hända genom att med teknikens hjälp lösa de många komplikationer som uppstår och leverera en byggnadsmiljö som människor kan använda varje dag och vara stolta över. Viktor Varkonyi, Chief Division Officer, Plan and Design Division, sitter i Nemetschek-koncernens styrelse, och han sammanfattar det så här: ”Open BIM, datadrivna arbetsflöden och en integrerad designmetod – Queen’s Wharf är helt klart en förebild för varje modernt byggprojekt. Vi är glada att i nära samarbete med projektteamen kunna erbjuda det som är ryggraden i ett smidigt samarbete genom hela livscykeln i det här storskaliga projektet.”

Ta reda på mer om fallstudien Cottee Parker