Leveranskedjehanteringens svar på tuffare tider

Enligt experterna är relationerna i byggbranschen viktigare än någonsin på dagens krävande marknad. Entreprenörer som etablerar goda relationer med sina leverantörer har större chans att bemöta och övervinna utmaningarna.

Hur påverkar leveranskedjan möjligheten att lyckas med ett byggprojekt?

För att ett företag ska lyckas finns det flera element som måste fungera. Att ha rätt produkt, hitta entusiastiska kunder och säkra tillräckligt med kapital och personalresurser för att klara varierande handelsvillkor är exempel på avgörande faktorer.

Eftersom de som arbetar i byggbranschen måste kunna anskaffa material på ett tillförlitligt sätt, är dessa företags relationer med sina leverantörer ytterligare en viktig ingrediens för att lyckas.

Att ha en plan för hur det här ska fungera – hur företaget ska anskaffa det som behövs, hur mycket man ska betala för det och hur man ska klara sig när leveranserna brister – är avgörande. Att arbeta nära sina leverantörer kan göra stor skillnad när det gäller att leverera ett projekt i tid och inom budget.

Att hantera sin leveranskedja innebär, liksom nästan alla aktiviteter inom byggbranschen, att klara en rad utmaningar. Och när sektorn blir allt mer sofistikerad sätter teknologin – i synnerhet digitaliseringen – sin prägel på leveranskedjan.

Vad är leveranskedjehantering?

University of Maryland (UoM) i USA beskriver leveranskedjehantering, eller Supply Chain Management (SCM), som ”hanteringen av hela processen med att omvandla råvaror till en slutprodukt”.

Leveranskedjans aktörer sträcker sig från de som anskaffar det ursprungliga materialet – trä, cement, malm, stål, kemikalier m.m. – till de som bearbetar det till sekundära produkter som ramar och balkar.

Andra fungerar som mäklare och säljer antingen råvarorna eller de färdiga varorna till kunder som byggföretag, som i sin tur använder dem i sina projekt. Bland övriga som ingår i leveranskedjan finns distributörer, lagringsföretag, produktutvecklare, detaljhandlare och kundtjänstpersonal.

Att hantera leveranskedjan effektivt är viktigt för att material ska levereras i tid. Det finns oundvikligen många utmaningar kring det här som, om de inte hanteras rätt, kan leda till förseningar och potentiella ekonomiska förluster.

Vilka händelser kan störa en leveranskedja?

Vikten av leveranskedjehantering blir särskilt stor när en händelse eller serie händelser inträffar som stör flödet av material.

Ett exempel från senare tid är covid-19-pandemin, som drabbade den globala handeln och störde möjligheten att enkelt transportera leveranser över hela världen.

Andra så kallade svarta svan-händelser kan vara mer lokala, men minst lika avgörande. I Egypten gjorde till exempel containerfartyget Ever Givens blockering av Suezkanalen mitt under pandemin att materialtransporterna genom kanalen stod stilla i flera dagar, vilket kostade företagen många miljarder.

När världen till sist började återhämta sig från virusets ekonomiska inverkan, invaderade Ryssland Ukraina. Det föranledde en våg av sanktioner som hindrade företag från att köpa material från Ryssland, men som – ännu viktigare – också satte press på tillgången på de material som gick att köpa från andra ställen.

Visserligen finns det inte alltid så mycket som ett företag kan göra när det gäller händelser som inträffar långt borta. Men sådana fluktuationer och störningar av leveranserna tvingar oundvikligen företagen att titta närmare på hur de skulle kunna göra saker annorlunda.

Göra leveranskedjan i byggbranschen mer hållbar

Förutom att försöka hantera svarta svan-händelser måste leveranskedjan också anpassa sig till miljöfrågor. Strävan efter att få tillgång till hållbarare material är en del av byggbranschens ansträngningar för att bekämpa problemen kring resurser och klimatförändringar.

Enligt rapporten Greening the Chain, som publicerades av entreprenörsjätten Balfour Beatty, står leveranskedjan för 80% av utsläppen i den brittiska byggbranschen. Arbete pågår för att ta itu med det här, även om företaget i sin forskning upptäckte att kostnaden förblir en faktor när det gäller att bestämma takten för förändring mot – och acceptans av – mer miljövänliga material.

Med det sagt är det möjligt för branschens miljömål och dess hantering av leveranskedjan att samexistera. Enligt konsultföretaget EY är fokus på leveranskedjor nyckeln till att förbättra det miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade landskapet.

”Utöver efterlevnad och undvikande av risker söker företagen ett sätt att skapa långsiktigt värde genom att bädda in hållbarhet i leveranskedjan”, skriver man.

Som en del av resan mot större effektivitet är det också viktigt att leverantörerna känner till den senaste utvecklingen i byggbranschen, så att de kan svara på trender vad gäller efterfrågan.

Ben Jayes, vd för produktdistributören Vivalda Group, belyser vikten av moderna byggnadstekniker. Han varnar om att även om de flesta större tillverkare hade koll på behoven för tillverkning på annan plats, fanns det många leverantörer längre ner i leveranskedjan som var osäkra på hur de skulle hantera ”just in time”-tillverkningen.

”Produkterna måste levereras vid en specifik tidpunkt, kvalitetskontrolleras och sedan göras redo för sin plats i monteringsprocessen. Det är viktigt att vara medveten om att det här är centralt för det modulära byggandet. Och vi känner alla till talesättet att leveranskedjan aldrig är starkare än sin svagaste länk”, säger han.

Ökningen av ny teknologi inom leveranskedjehanteringen

När det gäller vart leveranskedjehanteringen är på väg härnäst blir data – insamling och tolkning av dem – och andra områden inom informationsteknik som BIM, AI och virtuell verklighet allt viktigare för leveranskedjans funktion.

Användningen av data och avancerad analys hjälper företagen att identifiera och mer exakt förutsäga potentiella problem i leveranskedjan.

Sedan finns automatiseringen, som inom magasinering och lagring frigör personal till andra uppgifter medan robotar plockar och sorterar material mer effektivt. Samtidigt förväntas användningen av digital teknologi effektivisera leveranskedjorna och göra dem rörligare och mer motståndskraftiga.

Leveranskedjehanteringen i byggbranschen kommer att bli mer tillförlitlig tack vare det ökande utnyttjandet av digitalisering och Internet of Things, något som även kallas Industri 4.0.

Konsultföretaget McKinsey menar att Industri 4.0 ”skapar en störning och kräver att företagen tänker om kring sitt sätt att utforma leveranskedjorna. Flera teknologier har vuxit fram som förändrar de traditionella arbetsmetoderna”.

Enligt McKinsey är de skiftande trenderna och kundförväntningarna ”omvälvande”. ”Förutom behovet av att anpassa sig har leveranskedjorna också möjlighet att nå en ny nivå av driftsmässig effektivitet, utnyttja nya digitala affärsmodeller för leveranskedjan och omvandla företaget till en digital leveranskedja.”

Tack vare de teknologiska framstegen och viljan att acceptera förändringarna kommer leveranskedjehanteringen i hela byggbranschen att utvecklas. Det kommer fortfarande att förekomma störningar och avbrott i leveranserna av material. Men branschen kommer att lära sig konsten att möta sådana utmaningar.

Att införa ny byggteknologi är ett maraton, inte en sprint