Skydd för byggnadsarbetare i en tuff värld

Säkerheten för personalen på en byggarbetsplats är livsviktig. Skyddskläderna har utvecklats från enkla kängor, hjälm och handskar till plagg med avancerad, specialutvecklad teknologi.

Utvecklingen av personlig skyddsutrustning (PPE)

Innan vi börjar diskutera smart PPE – vad det är, varför vi behöver det och hur det används – kan det vara värt att fundera över dess ursprung.

Människan har i århundraden klätt sig i olika specialplagg som skydd mot fysiska skador medan de utför olika aktiviteter – vilka de än må vara.

Ett av de tidigaste, och kanske vanligaste, exemplen på PPE är de rustningar som soldater bar från antiken och fram till den så kallade krut-eran.

Den första ”egentliga” personliga skyddsutrustningen anses av vissa ha varit de gasmasker – även kallade andningsskydd – som delades ut till trupperna vid fronten på båda sidor under första världskriget, då attacker med kemisk gas var vanliga.

Under andra världskriget var skräcken för att gas skulle användas mot civilbefolkningen så stor att man även delade ut gasmasker till vanliga människor – till och med barn.

På arbetsplatsen är PPE en något nyare sedvana. Hjälmar introducerades i den amerikanska gruvindustrin på 1920-talet, och byggnadsarbetare började bära en liknande typ av skyddande huvudbonader något tiotal år senare.

Andra pekar på ögonskydden, som kom i mitten av 1800-talet, medan skyddshandskarna precis som rustningen fanns redan i det antika Grekland.

Modern PPE i byggbranschen

PPE-säkerhetsskylt från Sir Robert McAlpine. Foto: Hamish Champ.

Om vi spolar fram till nutiden tar vi idag för givet att byggnadsarbetare ska vara iklädda full hälso- och säkerhetsmundering.

Ta en titt på vilken modern byggarbetsplats som helst (se bilden), så är chansen stor att du kommer att se allt som reglerna kräver i form av skyddskläder och personlig skyddsutrustning: hjälm, stövlar, handskar och ofta varseljackor.

Enligt brittisk lagstiftning måste byggarbetare i de flesta fall bära huvudskydd, men det har aldrig varit ett krav att kläderna ska vara smarta.

Vad är smart PPE?

Så hur gick vi då från grundläggande PPE till ”smart” PPE? Och vilka är de vanligaste typerna av smart säkerhetsutrustning?

Smart PPE-teknologins utveckling började som ett svar på efterfrågan från branschledare och människor i utsatta yrken, som ville ha skyddskläder och huvudskydd som reagerade på bärarens förutsättningar och omgivning.

När Internet of Things – som även kallas den fjärde industriella revolutionen – kom, började digital teknologi användas mycket mer på arbetsplatserna, däribland byggarbetsplatserna. Det var bara en tidsfråga innan teknologin skulle sträcka sig bortom att designa och planera projekt med hjälp av programvara för arkitektur till att även omfatta arbetsskydd och förbättringar av arbetsvillkoren.

Så kom covid-19, och behovet av att vara extra vaksam när man arbetade på en byggarbetsplats så att man inte kom i kontakt med andra drev ytterligare på utvecklingen av PPE som reagerar på sin omgivning och närheten till eventuella faror.

Det ”smarta” med smart PPE består vanligtvis av någon form av elektronik. Kameror eller sensorer som är monterade på en hjälm, till exempel, och som kan bedöma bärarens position, se vad bäraren ser och spela in hens rörelser.

Om en olycka skulle inträffa finns det då ett tillförlitligt register över vad som har hänt, sett av kameran och uppfångat av de data som skickas tillbaka till den centrala informationspunkten – antingen på entreprenörens kontor eller vid någon punkt på själva byggarbetsplatsen.

Vad kan kroppsnära, smart PPE och sensorer göra?

Smart PPE – och fördelarna med det – handlar inte bara om hjälmar. Som vissa observatörer noterar kan öronskydd och munskydd förbättra kommunikationen i bullriga miljöer eller miljöer med dålig sikt.

Den smarta PPE-utrustningens sensorer kan anslutas till kyl- och värmeelement och justera dessa efter kropps- och omgivningstemperatur, vilket kan vara till avgörande hjälp om bäraren befinner sig i en farlig situation.

Spärranordningar kan förhindra utrustningsrelaterade skador med hjälp av en laseraktiverad stoppfunktion, och sensorer insydda i kläderna kan övervaka element som gas, kemikalier, värme, ljud och stötar. Sensorerna kan sedan varna arbetsledarna om de här farorna.

Andra exempel på smart, kroppsnära PPE är bälten och armband – för de sistnämnda finns teknologi som temperatursensorer, pulssensorer och larmknappar, om bäraren skulle få problem på byggarbetsplatsen.

De som bevakar branschen väger även in de utmaningar som smart PPE medför. Med tanke på hur mycket data som är inblandat skulle personalens integritet kunna vara ett problem. Och vad händer om en olycka inträffar trots att man använder smart PPE? Hur övertalar man personalen att ta på sig utrustningen, när de vet att varje rörelse de gör kommer att bevakas?

Man kan visserligen föreställa sig att de flesta arbetare inte motsätter sig införandet och användningen – de är ju på jobbet och försöker inte smita undan – men det är en fråga som behöver diskuteras.

Vilka är utmaningarna med att använda smart PPE?

Exempel på andra utmaningar med att införa smart PPE, som beskrivs i rapporten The Potential of Implementing Smart Personal Protective Equipment (PPE) To Minimize Work Related Injuries in Construction Sites, är den höga kostnaden för att köpa in teknologin, komplexiteten kring installation och övervakning samt underhållskostnaderna.

”På samma sätt som med andra högteknologiska produkter kan det finnas ett motstånd mot att införa smart PPE eftersom man inte riktigt vet hur utrustningen ska hanteras och kan uppfatta den som krånglig att bära och använda”, tillägger man i rapporten.

Ändå har smart PPE en tydlig potential, och allt fler väljer att använda den här teknologin. Fortune Business Insights förutspår att den globala marknaden för smart PPE-teknologi kommer att växa från 3,13 miljarder US-dollar (cirka 32 miljarder kronor) 2021 till 9,05 miljarder US-dollar (nästan 93 miljarder kronor) 2028, med en sammansatt genomsnittlig tillväxttakt på 16,4% över den sjuårsperioden.

Fortune fortsätter: ”Med smart teknologi har den personliga skyddsutrustningens roll förändrats … den erbjuder nu möjlighet att bevaka miljön och användarens hälsostatus, kommunicera i realtid, använda smarta säkerhetslösningar samt andra fördelar.”

Och förutom att den fungerar som skydd för enskilda arbetstagare kan smart PPE också öka produktiviteten, menar Fortune, vilket lär välkomnas av de byggkunder som vill se sina projekt levereras effektivt, med minimalt till obefintligt avfall, minskade kostnader och kortare leveransscheman.

Så kan Internet of Things gynna byggbranschen