De fem byggnaderna som definierar Stockholms arkitektur

Sveriges huvudstad kännetecknas av de här byggnaderna, som är lika kända för sin konstnärliga kreativitet som för sin historia

Stockholm är utan tvekan en av världens mest välkända metropoler. Staden hör till de mest historiska i Skandinavien, och dess byggnader speglar såväl stadens rika historia som dess dragning till funktionella konstruktioner.

I den här videon får tittaren följa med till de fem byggnader som kan sägas bäst representera Stockholms arkitektoniska natur – från nyklassicism till postmodernism.

  • Stockholms stadshus  (1923) – nationalromantik  (en slags jugendstil)
  • Stockholms stadsbibliotek  (1928) – nordisk klassicism
  • Skogskyrkogården  (1940) – funktionalism
  • Ericsson Globen  (1986) – postmodernism
  • Karolinska Institutets Aula Medica  (2013) – abstrakt

Rob Dunn och Justin Hearn har också bidragit till den här videon

Förverkliga dina visioner med Bluebeam Revu