Bygga med plastmaterial

Plast brukar betraktas som ett fult ord av de som är oroliga för materialets miljöpåverkan. I byggbranschen spelar plasten dock en allt viktigare roll när det gäller att ta fram rör, kablar, takprodukter och andra komponenter som ingår i den byggda miljön.

För vissa framkallar ordet plast bilder av en värld som håller på att kvävas av avfall, där hav och floder blir allt mer igenkorkade av kasserade fiskenät, förpackningar och annat skräp. 

Sådant avfallsmaterial är utan tvekan kopplat till ett miljöproblem. Exempel som plastberget i Stilla havet och bilder av stränder täckta med plastavfall har varit en del av miljöaktivisternas påverkansarbete i många år. 

Plastavfallet är ett problem som idag är allmänt erkänt och som man långsamt håller på att ta itu med genom myndighets- och branschledda initiativ. Från detaljhandlare och konsumenter ökar också kraven på mer miljövänlig plast.  

Men samtidigt som plasten för många är det svarta fåret på miljöområdet har det fortfarande sin plats, till exempel i medicintekniska produkter och i lättviktiga förpackningar som kasseras och återvinns på ett ansvarsfullt sätt. 

Nyckelroll 

Plast kan också spela en viktig roll i byggbranschen. Enligt British Plastics Federation (BPF), som företräder en rad olika företag i plastsektorn, används ungefär 19 % av all plast som tillverkas i Storbritannien av byggbranschen. 

Byggnader är sällan helt och hållet tillverkade av plast, även om det faktiskt finns exempel på det – som det bostadshus med tre sovrum i Nova Scotia i Kanada som är byggt av över 600 000 vattenflaskor av plast.  

Bland andra byggnader där plast ingår som en komponent finns Silver Shack i Sydkorea, som är byggt av genomskinliga skivor av polykarbonat fästa vid en stålram, och huset Zig Zag i USA, där polykarbonat används som ett slags ”fodral”. 

En av de viktigaste plasterna som används i byggbranschen är PVC, eller polyvinylklorid. Detta material ingår till exempel i PVC-U-fönsterprofiler, kablar och tak.  

Som svar på Builts frågor om plast i byggbranschen säger en talesperson för BPF: ”PVC är mycket anpassningsbart, vilket innebär att det också används i projekt för att bygga scener för festivaluppträdanden, i vindturbinblad eller i soldrivna skuggskärmar som genererar grön energi.”  

Tillsammans med polyeten (PE) används PVC också i rörledningssystem, där man hittar den största andelen plast i byggbranschen – omkring 35 %. Kablar, regnvattensystem, rör med stor diameter för avlopp och dränering samt dricksvattensystem tillverkas vanligtvis av PVC och PE. 

Ett annat material som används i byggbranschen är expanderad polystyren (EPS). EPS består till 98 % av luft och är 100 % återvinningsbart, och BPF menar att det ”erbjuder en hållbar, lättviktig och höghållfast lösning för tillämpningar som isolering av tak, golv och väggar, breddning av broar och vägar samt stöd för underjordiska värmesystem”.  

EPS är enkelt att skära till och forma, och kan därmed användas till komplexa former vilket minimerar avfallet. Med hjälp av EPS-block har man kunnat installera tågplattformar på bara några dagar istället för veckor, vilket ”minskar kostnaderna, avfallet och störningarna för konsumenterna”, noterar BPF.  

Byggmaterial av återvunnen plast 

Samtidigt funderar designers mycket på vad som händer med en byggnad när den har passerat sitt ”bäst före-datum” eller sannolikt kommer att renoveras, och i det sammanhanget är byggbranschen inte främmande för återvinning.  

Hanteringen av byggavfall är en verksamhet som har ökat på senare tid – materialet kan antingen återvinnas för andra användningsområden, eller så kan man ge olika delar av en byggnad ett slags ”pass” som gör att de kan återanvändas i befintligt skick i något annat projekt.  

När plasten har nått slutet av sin livslängd bör den helst samlas in och återvinnas till ett råmaterial som kan användas för att tillverka andra produkter. Ibland är detta dock inte möjligt, och då ökar sannolikheten för att materialet går till deponi eller bränns på en anläggning som utvinner energi ur avfall. 

Det finns dock några pionjärer som försöker utveckla marknader för sådant plastavfall som är svårt eller omöjligt att återvinna. MacRebur är en tillverkare i Lockerbie i Skottland som utnyttjar plastavfall som inte kan återvinnas till att framställa asfalt till vägbyggen.  

MacRebur har arbetat med underhållsbeläggning av en 900 meter lång sträcka av vägen A709 i Dumfries och Galloway in Skottland, där man använde 2,3 ton plastavfall – det motsvarar 184 000 plastflaskor på 500 ml. 

Fördelarna med att använda plast när man bygger handlar främst om materialets lättviktiga egenskaper och det faktum att det håller länge. Om plasten inte är biologiskt nedbrytbar ruttnar den inte. Många PVC-rör som installerades för mer än 60 år sedan fungerar fortfarande lika bra, vilket minskar behovet av att tillverka nya produkter.  

För byggbranschen kan det här vara en enorm fördel, särskilt inom områden som vatten- och gasrörledningar, tak och isolering. Det uppfyller också kraven på återanvändning när en byggnad ska rivas.

Återvinningen är dock fortfarande en viktig del av bilden. BPF pekar på en rad återvinningsprogram som gynnar byggsektorn, till exempel RecoVinyl och Recotrace, ett datasystem för att övervaka plaståtervinningen och användningen av återvunnen plast. BPF noterar att sammanlagt 143 428 ton PVC-avfall samlades in och återvanns i Storbritannien och Irland 2019, varav 86 057 ton kom från fönsterprofiler.

Brandsäkerhet 

Även om det finns uppenbara fördelar med att använda plast i byggbranschen råder fortfarande viss tveksamhet kring dess lämplighet, i synnerhet med avseende på brandskydd. Tragedier som branden i Grenfell-skrapan i London har gett upphov till många frågetecken kring användningen av plast i isoleringssystem.  

72 personer omkom i Grenfell-branden i juni 2017, och den offentliga utredningen pågår fortfarande. Branden sägs ha förvärrats av att det fanns brännbara plastmaterial – material som uppfyllde de lagstadgade säkerhetskraven vid den tiden – som satt mellan tunna metallpaneler på utsidan av den 68 meter höga bostadsskrapan i västra London.

Branden utlöste ny lagstiftning som förbjöd liknande brännbar väggbeklädnad på nya byggnader som är över 18 meter höga. Frågan som vissa naturligtvis alltid kommer att ställa sig är varför man alls ska använda brännbart material i någon form i ett höghus, eller i några bostäder överhuvudtaget. 

Även om man kan ifrågasätta användningen av plast i byggnadsfunktioner som beklädnad och vissa takprodukter, har materialet fortfarande sin plats inom konstruktion.  

Nya byggmetoder ökar i popularitet tack vare att de är kostnadseffektiva och ger goda resultat, och BPF tror att plasten har en ljus framtid. 

En ny epok för byggmaterial av plast? 

BPF säger: ”Byggbranschen tenderar att dras till traditionella material och beprövade metoder och produkter, men plast erbjuder möjligheter till innovation.”  

”Förändringarna i branschen påskyndas nu av en ökad efterfrågan på bostäder i kombination med nya regler som syftar till att göra branschen mer energieffektiv, hantera avfall, återvinna och ta med livscykelanalyser i beräkningen.”  

Plastsektorn vill dra nytta av övergången till att leverera smarta byggnader och moderna byggmetoder där byggnadsarbetet flyttas bort från leriga och väderberoende platser och in i fabriker. 

BPF menar att de nya materialen och en rad polymera kompositer och glasförstärkta plastmaterial har betydelse för konstruktionen.  

”En av de främsta fördelarna med plaster är att de kan utformas för en fler olika användningsområden. Tack vare att de är motståndskraftiga mot korrosion, lättviktiga och hållfasta är det tänkbart att de kan användas för bärande konstruktion och inte bara som arkitektoniska detaljer”, tillägger man.

Återvunna plastvägar – ett bra sätt att använda avfall