Världsarkitekturdagen 2022

Världen runt omkring oss formas av arkitekter och designers. 1985 lanserade Internationella arkitektunionen (l’Union internationale des architectes, eller UIA) i Paris världsarkitekturdagen för att belysa det arbete som utförs av alla som designar vår byggda miljö.

Många av oss tar den byggda miljön för given. Det är knappast förvånande – de byggnader som vi promenerar förbi eller bor, jobbar och tillbringar vår fritid i utgör bokstavligen en del av landskapet. Hur byggnaderna ser ut och fungerar blir en vardaglig – och ofta omärkbar – del av världen.  

Men varje byggnad har designats av någon som hade ett specifikt ändamål i åtanke. Från pyramiderna i Giza och Pantheon i Rom (som än idag har världens största kupol utan utvändigt stöd) och ända fram till våra nuvarande bostäder eller de glänsande fasaderna på toppmoderna kontor i världsstäder som London är alla byggnader resultatet av någons visioner. 

Arkitekturen formar den värld vi lever i, förbättrar liv, motverkar klimatförändringarnas effekter, förhöjer kultur och innovation och främjar social samverkan. 

Vad är världsarkitekturdagen?  

Ansvaret för hur byggnader samverkar med de samhällen som använder dem ligger på arkitekten eller designern. Det är inte mer än rätt att deras insatser uppskattas och att ”såväl fackfolk som allmänheten uppmärksammas på de problem som städer och livsmiljöer står inför”. 

Världsarkitekturdagen är en sådan händelse. Den instiftades 1985 av den Paris-baserade Internationella arkitektunionen (UIA), som företräder över en miljon arkitekter i hela världen. Den firas den första måndagen i oktober varje år i samband med FN:s världsdag för bosättnings- och bebyggelsemiljöer. 

Varje världsarkitekturdag syftar till att belysa en fråga som arkitekter kan försöka besvara genom design, och fokuserar på hur de som ansvarar för de byggnader som vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid i kan bidra till samhällets hälsa och välbefinnande.  

År 2020 var temat för världsarkitekturdagen ”mot en bättre urban värld”, och 2021 uppmuntrades arkitekterna att fundera på en ”ren miljö för en hälsosam värld”. En serie sammankomster hölls online, där man diskuterade bostäder, offentliga utrymmen och globala miljöfrågor i kölvattnet av covid-19-pandemin. 

Temat för världsarkitekturdagen 2022 

Ämnet för årets världsarkitekturdag, som äger rum den 3 oktober, är ”arkitektur för välbefinnande”. UIA säger att temat ”ligger i linje med att 2022 har utsetts till UIA:s år för design för hälsa och samfundets engagemang i att använda evidensbaserad design för att främja god hälsa i byggnader och städer”.  

UIA fortsätter: ”Den här världsarkitekturdagen kommer vi att gå bortom arkitekturens roll när det gäller att förbättra våra liv genom att skydda, utveckla och återställa hälsan till att undersöka hur arkitekter kan bidra bättre till hela mänsklighetens känslomässiga, miljömässiga, ekonomiska och sociala välmående samtidigt som de har en positiv inverkan på miljön.” 

Som en del av världsarkitekturdagen har arkitekter över hela världen uppmanats av UIA att anordna aktiviteter där evidensbaserad design används för att skydda, utveckla och återställa hälsan i byggnader och städer. 

Enligt UIA kan man genom den här tredelade modellen ”uppmärksamma kopplingarna mellan hälsa hos människor, djur och miljö – såväl naturlig som byggd miljö”. 

Vad kan arkitekter göra för att främja hälsosamma resultat? 

Med världsarkitekturdagen vill UIA väcka frågor kring vad den byggda miljön behöver ge människor så att de kan utvecklas och komma till sin rätt, inte minst vad gäller förhållandet mellan naturen och den byggda miljön.  

Samfundet vill också att människor ska fundera på hur arkitekter kan främja och skydda det förhållandet. ”Det är arkitekternas, beslutsfattarnas och de yrkesverksamma i byggbranschens ansvar att visa vägen”, avslutar man. 

UIA har hållit en serie webinar under året där man har diskuterat hur arkitekturen och den byggda miljön kan bidra till att förbättra människors liv. 

Helande utrymmen och arkitektur för välmående