Mængdeberegning for arealanvendelse i Bluebeam

Sådan kan du hurtigt oprette præcise overslag, der er lette at læse og forstå

På nuværende tidspunkt har du læst flere af mine artikler, der viser forskellige fagområder inden for byggebranchen, og hvordan jeg har hjulpet med at implementere Bluebeam i arbejdsgangene. Som alle de andre kan du lære mere om de tekniske værktøjer i mit lignende blogindlæg: “Land Development Bluebeam Tools of the Trade“. Den har måske en lidt anderledes baggrundshistorie, men den er meget sigende for min tilgang til alle former for Bluebeam-implementeringer.

I begyndelsen af sidste år blev jeg kontaktet af nogen, der fulgte op på en henvisning. Han spurgte, om Bluebeam kunne lave et overslag over arbejdet med erosionskontrol. Jeg viste ham hurtigt, hvordan de grundlæggende værktøjer nemt kunne måle det, han ledte efter, og forklarede, hvordan dette kunne tages til næste niveau med tilpassede værktøjer. Mit mål er altid at gøre arbejdsgangen så nem som mulig. Jeg siger til mine kunder, at praktikanten næste sommer skal opnå de samme resultater som en seniorberegner. Gennemtænkte, standardiserede værktøjer og arbejdsgange er nøglen til succes. Det viste sig, at han ikke var på udkig efter værktøjer eller forslag til arbejdsgange – han var på udkig efter en tjeneste til prisoverslag.

Ude i virksomhederne er min kryptonit, at jeg vil hjælpe alle – til det punkt, hvor jeg bliver en del af deres team. Men min svaghed er også min superkraft! I processen får jeg nemlig virkelig en forståelse for de forskellige vanskeligheder, mål, processer og udfordringer, som virksomhederne håndterer i hverdagen.

Hvis jeg skal gøre en lang historie kort, så blev jeg på en eller anden måde beregner med hensyn til erosionskontrol. Jeg har bygget en håndfuld brugerdefinerede markeringsværktøjer og leveret materialeforbrug, der var mere nøjagtig end tabellen udarbejdet via deres eksisterende arbejdsgange. Man kan sige, at jeg spillede rollen som praktikant og beviste min pointe. De ringer stadig til mig og beder mig om at lave beregninger og overslag, og jeg nyder afvekslingen. Jeg har altid taget disse opgaver til mig, fordi jeg lærer en masse hver gang, og det gør mig til en bedre underviser. Jeg har fået at vide, at jeg forklarer tingene anderledes end andre undervisere og har en dybere forståelse for, hvad Bluebeam kan. Jeg har gjort det til en vane altid at svare “ja, og…”, når folk spørger, om Bluebeam kan klare det ene eller det andet. Jeg tillader aldrig, at Bluebeam bliver sat i en bestemt boks.

Så i dette tilfælde kan man sige, at jeg deler, hvordan jeg byggede en beregningsafdeling, der overleverede til en tilbagevendende kunde. Her er, hvordan jeg implementerede mine foretrukne værktøjer.


OGSÅ I BUILT:


Først tog jeg et kig på symbolforklaringen på tegningerne for at finde ud af, hvilke typer materialer der er specificeret, og hvordan de er repræsenteret. Gennem de forskellige sektioner og detaljer lærte jeg nye ting og dele af en tegning at kende, som jeg med min konstruktionsmæssige baggrund aldrig havde set før. Derfra begyndte jeg at skabe tilpassede stregtyper, der matchede tegningerne, og valgte forskellige farver for at skelne mellem lignende materialer. Da jeg skulle vælge et værktøj til hvert materiale, skulle jeg tænke over, hvordan materialerne er indkøbt. Er de prissat pr. lineær fod, kvadratfod, kubikmeter eller ton? Jeg er også interesseret i mængdefordelingen. Hvilke enheder sælges materialerne i? For eksempel sælges nogle materialer i ruller på 500 kvadratfod, så jeg ville have Bluebeam til at fortælle mig, hvor mange ruller der var brug for. Nogle materialer sælges i kubikmeter eller tons, så jeg havde brug for at vide, hvilke formler der skulle indbygges i de tilpassede kolonner for at konvertere mine mål til disse enheder.

Målet er, at jeg bare skal kunne slappe af, tegne eller farvelægge mellem linjerne på tegningen og producere et præcist arbejdsomfang og materialeforbrug, når jeg er færdig. Og at producere en farvekodet tegning, som jeg udviklede i processen til arbejdsgruppen på byggepladsen, der gør installationen let at forstå.

Efter at mine værktøjer var bygget og klar til brug, kiggede jeg på, hvordan projektet ville blive bygget ude på byggepladsen. Et bestemt projekt havde tre faser, hvor yderligere materialer blev installeret på forskellige tidspunkter. Til det brugte jeg Områder, som jeg navngav for at passe til arbejdsfaserne. Så kunne jeg få et præcist omfang og omkostninger for hver fase for sig, så priserne på materialer, udstyr og arbejdskraft kunne hentes frem i realtid.

Dernæst byggede jeg en letlæselig Forklaring, der gør det muligt at vise oversigt over materialer direkte på det udskrevne ark til personalet i marken. Forklaringer kan være så enkle som en beskrivelse af et symbol eller så komplekse som en komplet liste over metadata for hvert materiale.

En udfordring, som brugerne møder, når det kommer til tegninger til anlægsarbejder, er, at projekterne er så store. Byggepladsen er ofte for stor til at passe på et enkelt tegneark. Ved hjælp af matchningslinjer opdeler designere typisk en stor plan i mindre sektioner og placerer hver sektion på sit eget ark i større skala. Det fungerer godt, indtil du skal måle materialer som geotekstil til silthegn, der kan krydse over flere ark med en og samme linje.

Når jeg støder på denne situation – og det sker langt oftere, end man tror – opretter jeg en ny PDF-fil i Bluebeam med en arkstørrelse, der er større, end jeg forventer at få brug for, f.eks. 80 x 80 tommer. Med værktøjet Snapshot tager jeg derefter et øjebliksbillede (også kaldt snapshot) af hvert ark i større målestok og sætter dem sammen igen i min store blanke PDF-fil. Ved hjælp af topografiske linjer og andre landskabsegenskaber er det nemt at genopbygge hele pladsen. Når jeg placerer hvert enkelt snapshot, sørger jeg for at låse det på plads i panelet Egenskaber, så jeg ikke ved et uheld kommer til at flytte rundt på det, så det ikke er afstemt.

Mange landudviklingsprojekter begynder med at rydde pladsen. Uanset om det er træer og buske eller rydning af bygninger, broer eller fundamenter, er dette arbejde forbundet med betydelige omkostninger. Nogle gange skal jord køres ind, køres ud eller bare flyttes fra et sted til et andet på stedet. Nogle materialer er farlige og kræver særlige forholdsregler. Når man bygger specialværktøj til denne type arbejde, kan man dele det op efter, hvilket udstyr der er brug for. Rydning af 10 centimeter af overflademateriale kan betragtes som let udgravning, mens 30 centimeter kan være medium eller tung. I de fleste tilfælde er volumenmålingsværktøjer tilstrækkelige til at kvantificere denne type arbejde, men du skal muligvis tænke kreativt, når du måler topografiske linjer.

Underjordiske forsyningstjenester er ofte også en del af dette arbejde. Lineære målinger af rør, ledninger eller kabler kan være enkle, men ved at lave små ændringer i markeringsværktøjerne kan de gennemsnitlige omkostninger til nedgravning beregnes på samme tid. Det samme gælder for betonvolumener til skakte, fundamenter samt kant- og rendesten.

Dette er bare nogle få af de vigtige værktøjer og funktioner i Bluebeam, der hjælper fagfolk inden for arealanvendelse – eller i mit tilfælde Bluebeam-undervisere – med effektivt at identificere og måle mængder nøjagtigt. Vær kreativ i din tilgang til Bluebeam, og gør det aldrig sværere, end det behøver at være.

Se flere Bluebeam tips og tricks.