Sådan øger tagfirmaer effektiviteten med Bluebeam Revu

Her er de værktøjer og funktioner i Revu, som alle tagfirmaer skal kende

I de seneste par artikler har det været sjovt at fremhæve de måder, som betonfirmaer og tømrerfirmaer bruger Bluebeam Revu på.

I serien med fremhævelse af underleverandører vil jeg nu fokusere på tagentreprenøren. Lad os igen se på nogle kreative måder, som Revu bliver brugt på i branchen.

Uanset om du lægger tag på enfamilieshuse, flerfamilieshuse eller store erhvervsejendomme, finder du i denne artikel måder, hvorpå man kan opmåle flade eller hældende materialemængder på tegninger. Og måske endnu vigtigere vil disse værktøjer gøre det muligt sikkert at opmåle tage, hvor vi ikke har tegningerne og kun lidt eller ingen adgang på stedet. Hvis dette får dig til at tænke over mulighederne, kan du også læse min artikel “How Roofing Contractors Capture Hard-To-Get Measurements Using Bluebeam Revu“, hvor jeg går i mere tekniske detaljer.

Anvendelse af satellitbilleder

Jeg bor i en nordvestlig forstad til Minneapolis, en del af landet, der udsættes for alle mulige slags vanvittigt vejr, herunder tornadoer, vind og hagl – for ikke at nævne en god mængde sne. For nogle år siden beskadigede en haglstorm mange hjem i vores område. Da forsikringstaksatoren kom ud for at opmåle vores tag, var han bange for at gå oppe på taget og gjorde sig ingen anstrengelser for at skjule sin frygt.

Jeg fulgte ham gerne rundt og tegnede tagflader med højderygge og fordybninger, indtil vi kom til bagsiden af huset. Vi bor i et hus i forskudt plan med udgang fra kælderen, så taget er to etager oppe på bagsiden. Han kaldte det kærligt den “skræmmende side”. Det er overflødigt at sige, at det var ham, der tegnede på det tidspunkt, mens jeg ledte efter skader at rapportere.

Det, jeg ønskede at gøre, var at invitere ham ind i huset, hvor jeg nemt kunne få et taglayout fra et satellitbillede online.

Ved at bruge kortlægningsapplikationer eller apps som Google Earth kan en entreprenør hurtigt indtaste projektadressen og zoome til et luftfoto. Disse applikationer har også ofte en skalalinje et eller andet sted på billedet. Sørg for at medtage denne skala, når du gemmer skærmbilledet. Når vi åbner billedet i Bluebeam Revu, kan vi bruge skalalinjen, parkeringspladser eller en bygningsside med kendt længde til at kalibrere billedet til den korrekte skala.

Alsidige Revu-funktioner

Med et korrekt skaleret billede kan vi nu bruge arealmålingsværktøjerne til at tegne bygningens omrids langs kanten. Andre steder ville vi måske bruge udsnitsværktøjet til at fjerne materiale omkring en taglejlighed eller andre specielle forhold. Det er klart, at den samme arbejdsgang også let kan udføres, hvis man har tegningerne. Jeg ville bare nævne et arbejdsgangseksempel, hvor man måske kan eliminere et besøg på stedet, rejsetid, koordination af tagadgang og grimme vinterforhold.

Hvad med boliger med skrånende tage?

Den samme proces kan bruges til at finde tagets størrelse i kvadratmeter. I dette tilfælde kan du dog føje en hældning til arealstørrelsen, så klarer Revu matematikken for dig og opdaterer kvadratmetertallet. Revu har også fantastiske værktøjer til måling af sternbrædder, tagskæg og skrånende tagrygninger og tagsten.

I de tilfælde, hvor tegningerne er forældede eller slet ikke tilgængelige (og luftfotos heller ikke er tilgængelige), har vi stadig mulighed for at indsamle oplysninger i marken. Revu lader os oprette en ny PDF-fil af enhver størrelse. Du kan aktivere tern på siden til at hjælpe med at tegne i rette skala, mens du måler. Hvis du har brug for, at målingerne er mere præcise, findes der værktøjer til skitse i korrekt målestoksforhold, hvor man kan tegne den nøjagtige længde og form.

Med de alsidige markeringer i Revu kan du registrere alle taggennemføringer, rør eller kurver, der kræver særlige materialer eller arbejdskraft. Hvis du gør dette regelmæssigt, kan du oprette en PDF-skabelon med din virksomheds titelblok. Brug formularfelter til projektoplysninger.

Uanset om du udregner kvadratmeter, antal teglsten eller har brug for antallet af krydsfinerplader, kan formler indlejres til at indsamle alle de vigtige oplysninger hurtigt og præcist – og måske endda hjælpe med at undgå den “skræmmende side” af taget.

Hvis du er en tagentreprenør, der arbejder på bolig- eller erhvervsbyggeri, eller en forsikringstaksator, der drømmer om at arbejde sikkert hjemmefra, har jeg forhåbentlig inspireret til nogle nye ideer til at øge nøjagtigheden, effektiviteten og sikkerheden i dine nuværende arbejdsgange.

Troy DeGroot

Troy DeGroot er direktør for Bluebeam Professional Services hos UChapter2, Bluebeam Certified konsulent, Bluebeam Certified underviser og implementeringsspecialist. Læs mere på https://uchapter2.com/.

Læs om andre tips og tricks til at få mest muligt ud af Revu.