Sådan bruger tilt-up-betonentreprenører bedst Bluebeam

Det er ikke let at bygge med beton i så stort et omfang, som det er tilfældet i byggebranchen. Sådan bruger tilt-up-entreprenører bedst Bluebeam til at gøre arbejdet lettere
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email

Tidligere i år var jeg i Kansas City-området og fik mulighed for at mødes med en driftsleder for en lokal betonentreprenør. Jeg elsker at høre nærmere om brugerdefinerede arbejdsgange, og tilt-up-betonvægpaneler er bestemt en interessant proces. Ud over de “Fem måder, hvorpå betonentreprenører får mest muligt ud af Bluebeam Revu“, som jeg skrev tidligere, er her et par af de arbejdsgange, jeg lærte, mens jeg var på byggepladsen, og nogle af de bedste praksisser, jeg kunne tilbyde, så de kunne løftes til næste niveau.

Lad os tage et kig på et par arbejdsgange:

  • Sammenligning/Sideoverlejring
  • Betonmængder
  • Antal armeringsjern
  • Udstyrsfaser
  • Papirdukker

Sammenlign dokumenter/sideoverlejring

For flere år siden fik jeg som designer mulighed for at tegne Thermomass’ præfabrikerede værkstedstegninger til boligbyggeri. Detaljeringsgraden var helt enorm. Før der kunne støbes beton i, skulle alle armeringsjern, løftekroge, forbindelsesplader, elkasser og ledninger placeres præcist. Disse projekter krævede også træskeletter omkring åbninger, midterpanelgulvspær og en indsat træplade til tagspærforbindelse. Det var mildest talt et puslespil.

I Revu ville jeg have elsket at have Sammenlign dokumenter og Sideoverlejring. Det kan være virkelig svært at se noget så simpelt som at flytte placeringen af en lodret vægfuge, men det gør en enorm forskel i design, støbning og opstilling af nøjagtige paneler. Disse værktøjer ville have vist det fuldstændigt klart og tydeligt som en rød sky, når der blev lavet ændringer. Sammenlign dokumenter og Sideoverlejring er værktøjer, som selv den nyeste Bluebeam-bruger kan implementere med det samme.

Et eksempel på en værkstedstegning af et betonpanel. Bemærk armeringsjernet, de elektriske installationer osv.

Betonmængder

Det er almindelig praksis at finde frem til mængden af beton ved hjælp af Revus opmålingsværktøjer. Du skal blot aftegne arealet af en vandret plade i planvisning eller det lodrette panel i højdevisningen og derefter tilføje en tykkelse eller dybde. Brug Udskæringsværktøjet til at fjerne vinduet, døren og mekaniske åbninger. På Markeringslisten skal du sørge for at aktivere kolonnen Volumen for at se volumen for hvert panel og en beregnet samlet volumen.

Antal armeringsjern

Mængder varierer, afhængigt af hvem du spørger. En hovedentreprenør kan være interesseret i materialemængder, men hvis de ikke er selvudførende, føjer de ikke omkostninger til disse materialer. En underentreprenør vil være interesseret i materialemængder og tilføje omkostninger samt arbejdstimer/-omkostninger. Armeringsjern beregnes også på et par forskellige måder.

Nogle beregnere beregner mængden af stål baseret på en procentdel beton, mens andre ser på det nøjagtige bjælkelayout i betonen, tæller, hvor mange “pinde” de har brug for, omkostningerne ved værkstedsarbejdet til at forskære og bøje, og laver værkstedstegninger for at levere et prisoverslag. Med brugerdefinerede formelkolonner på markeringslisten har jeg bygget værktøjer, der beregner længdemålet på bjælkerne. Når du tegner en plade eller et panelområde, giver Revu dig længden og bredden. Nu skal du bare tilføje formler for at inkorporere bjælkeafstanden og kantafstandene.

Udstyrsfaser

I årenes løb har jeg set og bygget flere værktøjer til byggepladslogistik i Revu. Det kan være sådan noget som, hvor nedgravede ledninger eller luftledninger er placeret, sikkerhedsudstyr, en lastbilrensestation eller en større udstyrsplacering, såsom kraner i forskellige størrelser med pick point-radius gengivet i korrekt målestok.

Så slipper man for at gætte, hvor man skal placere kranen, og kan reducere eller eliminere antallet af gange, den flyttes. Jeg så noget nyt og ret sejt på denne byggeplads. De havde lavet et værktøj med det nøjagtige fodaftryk af en betonpumpe. De var i stand til at vælge den nøjagtige placering og bygge det nødvendige fundament til at understøtte denne midlertidige konstruktion.

Papirdukker

Det var noget nyt, og noget jeg aldrig havde hørt om før dette besøg på byggepladsen. “Papirdukker (Paper Dolls)” er en proces med at lægge paneler på pladen, der skal støbes. I en papirbaseret arbejdsgang ville man skære hvert panel ud af højdetegningen og lægge stykkerne på plantegningen. Dette puslespil ville bestemme den mest effektive måde at bruge hver centimeter af pladen til at støbe så mange vægpaneler som muligt.

Efter at have lyttet og forstået processen kunne jeg udvikle en arbejdsgang i Revu. Ved at aftegne panelerne på højdetegningen som nævnt ovenfor tilføjer vi blot disse markeringer til et midlertidigt værktøjssæt og indstiller skalaen. Nu kan man placere disse markeringer på plantegningen for at lægge hver panelstøbning ud. Efter at have gennemarbejdet ideen og lavet et par bedste praksisser sparede teamet utallige timer på at planlægge hver dags støbesekvens.

At arbejde med beton er ofte et spørgsmål om at “skynde sig og vente”, da det tager tid, før betonen stivner. Men det stopper ikke betonentreprenørerne – det tvinger dem bare til at være kreative. Beregning af betonmængden og det påkrævede antal medarbejdere fra dag til dag kræver en vis planlægning. Hvor skal man påbegynde hver støbning effektivt, hvordan overvejer man logistikken omkring opstillingen af elementerne og sørger for at være synkroniseret med planlægningen af andre arbejdsgange? Det er en kunst, de fleste ikke engang tænker over eksisterer.

Heldigvis kan ovenstående værktøjer i Revu gøre processen så effektiv som muligt.

Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan tilt-up-entreprenører kan bruge disse arbejdsgange.

Bluebeam Revu i kommunernes byggeansøgninger

Sådan kan vindues-/dørentreprenører bedst bruge Bluebeam Revu