Är ditt kontor designat för god hälsa? Det kan den här arkitekten svara på.

Biofil design fanns redan innan covid-19, men som den här expertintervjun visar har pandemin medfört att skapande av hälsosamma utrymmen prioriteras högre

Amazon Spheres i Seattle. One Bryant Park i New York City. One Central Park i Sydney, Australia. Dessa och andra nya byggnader sätter människor i kontakt med naturen genom ett designkoncept som Yale-professorn Stephen Kellert har gått i bräschen för, och som han skriver om i sin banbrytande bok Biophilic Design från 2008. Biofili betyder ”kärlek till naturen”, och Stephen erbjuder ett ramverk för att uppfylla människors behov genom att föra in naturen i den byggda miljön.  

Covid-19 har ökat intresset för att designa och bygga hus som stärker invånarnas fysiska och mentala välbefinnande samtidigt som de ger större produktivitet och miljömässig hållbarhet. Exempelvis uttrycker företag ett intresse för att lägga till utomhusutrymmen och uppmuntra till större rörlighet inomhus i hälsosamma byggnader.  

Mark Rusitzky, Partner, COOKFOX Architects, DPC 

Andra biofila aspekter kan vara att använda gröna väggar för renare luft, naturliga material som trä och sten för minskad stress, vattenfall och bäckar för fokus och avslappning och belysning vars färgtemperatur varierar för att spegla människors dygnsrytm.

För att få veta mer om biofil design intervjuade Built, the Bluebeam Blog nyligen Mark Rusitzky som är partner på COOKFOX Architects i New York.  

Built-bloggen: Hur skulle du definiera biofil design?  

Mark: Biofil design är en designstrategi som stöder människans medfödda koppling till naturen för att främja hälsa och välbefinnande. Min definition av biofili lyder så här: Människor mår bättre när de har kontakt med naturen.  

Built-bloggen: Instämmer du i kritiken att miljömässigt hållbar design fokuserar för mycket på de kvantitativa aspekterna av en byggnad, snarare än de kvalitativa aspekter som påverkar människor – att man tänker mer på planeten än på människorna? 

Mark: Nej. Vad vi har lärt oss är att när vi designar byggnader som är bättre för planeten kan vi också förbättra människors livskvalitet.  

Biofil design
I det 150 000 kvadratmeter stora City Tower som ligger på en livlig gata i Brooklyn blandas butiker, kontor, underhållning och bostäder. Byggnaden ger invånarna kontakt med naturen och naturliga mönster för att främja hälsa och välbefinnande, samtidigt som man uppnår energibesparingar som är 20 % större än vad byggreglerna kräver. 

Built-bloggen: Ser du biofil design som ett sätt att bemöta de kvalitativa aspekterna? 

MarkDet handlar inte bara om kvalitet utan också om bevisbaserad, resultatbaserad design. Det går inte att undvika att uppnå ett kvalitativt resultat när man använder biofil design, eftersom det inte är en checklista med funktioner utan en heltäckande designstrategi. Om man till exempel väljer material som är naturliga eller motsvarar de naturliga förändrar det den kvalitativa upplevelsen.  

Built-bloggen: Berätta om hur COOKFOX Studio använder biofil design. Vilka vägledande principer har påverkat era val? 

Biofil design på COOKFOX Studio
På COOKFOX Studio på 17:e våningen av 250 West 57 Street i New York City släpper man in naturen i studioutrymmet genom naturliga material och texturer som stimulerar positiva biologiska reaktioner. Här ger ritningssalen en känsla av ”prospect” – obegränsad sikt – och ”refuge” – tillflykt – som båda är viktiga komponenter inom biofil design. Förutom utsikten över staden kan man se en av studions tre utomhusterrasser. 

Mark: Vårt mål var att designa ett så hållbart och hälsosamt utrymme som möjligt. Vi använde högpresterande system och biofil design, och mätte våra resultat enligt certifikaten LEED och WELL. Vi tog vägledning av 14 Patterns of Biophilic Design, som är en bok som vi har skrivit tillsammans med Terrapin Bright Green.  

Built-bloggen: Hur fungerar biofil design som komplement till miljömässigt hållbar design?  

Mark: Designstrategier som är inriktade på människors hälsa och välbefinnande – till exempel dagsljus, bättre luftkvalitet inomhus och naturliga material och vyer – relaterar till strategier och mål för hållbar design som sparar energi och minskar inverkan på planeten. 

Built-bloggen: Har covid-19 påverkat efterfrågan på biofil design? Har pandemin förändrat ert sätt att närma er byggnadsdesign?  

Mark: Covid-19 har väckt ett större intresse för strategier inom hälsa och välbefinnande, däribland biofil design, men dessa trender kunde vi se redan innan covid-19. På vissa sätt har covid-19 skapat större uppmärksamhet kring hur människor rör sig genom entréer och hur belastningen på hissarna kan minskas genom att göra trapporna till mer attraktiva alternativ. De stora effekterna kommer att synas med tiden, när vi anpassar oss till mer permanenta lösningar som uppfyller behovet av flexibla och motståndskraftiga arbetsplatser. 

Biofil design på COOKFOX Studio
Hela COOKFOX studio utrustades med indirekt belysning. LED-lamporna är oerhört effektiva och kan dimmas från 100 % till 0 %. Systemet är också kopplat till sensorer för dagsljusdimning som justerar belysningen enligt hur mycket naturligt och direkt ljus som kommer in.

Built-bloggen: På vilka sätt har covid-19 påverkat hur ni hanterar distansarbete eller ett fluktuerande antal arbetare i kommersiella byggnader, eller den sociala distanseringen i butiker?  

Mark: Under de senaste månaderna har vi gjort många undersökningar för att kunna designa bättre trafikflöden genom byggnader och skapa beröringsfria ingångar. Men det är kortsiktiga åtgärder. På längre sikt tror vi att vi kommer att fokusera på att skapa mer flexibla byggnader med fler ingångar, anslutande trappor och andra metoder för att minska trängseln, samt utomhusutrymmen.

Built-bloggen: Hur påverkar biofil design en byggnads konstruktion? Vilka förändringar leder den till?  

Mark: Vi använder biofil design som stöd för hälsa och välbefinnande. Vår helhetssyn gör att vi måste tänka på alla aspekter av en byggnad. Att välja material från hållbara källor som produceras utan skadliga kemikalier i leveranskedjan är avgörande för att konstruera en hälsosam byggnad. 

Terminal Warehouse i West Chelsea
En modern påbyggnad av glas och metall sitter ovanpå det historiska stenhuset Terminal Warehouse i West Chelsea. Direkt tillgång till trädgårdar och gröna utrymmen ger de boende kontakt med naturen och främjar hälsa och välbefinnande genom inredningen. 

Många av våra projekt är inriktade på autenticitet och på hur människor reagerar på saker som känns äkta. På 550 Washington, som just nu byggs på Manhattans West Side, återanvänder vi en järnvägsterminal för att bevara en känsla av autenticitet. Det här elementet känns äkta – inte för att det är gammalt, utan för att det berättar en historia om platsen och hur den tidigare har använts.

Built-bloggen: Hur påverkar biofil design en byggnads underhåll, hållbarhet och energieffektivitet? 

Mark: Biofil design påverkar inte underhållet, men biofila designstrategier ger ofta större hållbarhet. De påverkar också en byggnads energieffektivitet. Även om ökad luftfiltrering kan höja energiförbrukningen en aning, kan belysningsstrategier med dagsljus minska den. Gröna tak och terrasser med planteringar kan göra att ett tak håller längre.  

Built-bloggen: Hur designar man för växlande årstider, när vädret kanske inte tillåter att de boende i byggnaden utnyttjar de gröna utomhusutrymmena? 

Terrasserna på COOKFOX Studio
På COOKFOX Studios terrasser används växter och jord som har hämtats från takträdgården på en tidigare plats, och man fortsätter därmed ett decennium av omvårdnad. 

Mark: Enligt vår erfarenhet av terrasser finns det kognitiva fördelar, även när vädret är dåligt, bara med att kunna se naturen. Vi har märkt att många använder våra terrasser i alla väder. Bara några minuter utomhus i en trädgård, oavsett årstid, kan höja produktiviteten och ge en känsla av välbefinnande. Vi förespråkar tillgängliga utomhusutrymmen och tar även med oss naturen in i form av växter, naturliga material och material som motsvarar de naturliga. Biofil design är inte så enkelt som att bara bygga en terrass, en grön vägg eller någon annan enstaka komponent.  

Built-bloggen: Tycker du att biofil design även innehåller moraliska och etiska element?  

Mark: Absolut. Det moraliska och etiska kravet på att skapa hälsosamma byggnader är anledningen till att vårt kontor har fokuserat på biofil design i många år. Om vi vet hur vi kan hjälpa barn att lära sig mer, om vi vet hur man skapar bättre hälsa och större välbefinnande, om vi vet hur man minskar stressen – då måste vi göra det. För oss har de här sakerna blivit markörer för såväl bra design som moraliskt ansvar.  

Fördelarna med biofil design

Biofil design handlar om mer än bara estetik