Att bygga en skyskrapa hemifrån

Ingenjörerna och arkitekterna på Crown Sydney var tvungna att samordna den sista etappen av byggprojektet medan de jobbade hemifrån

När Crown Sydney, en skyskrapa på 71 våningar för 2,2 miljarder dollar (knappt 14 miljarder kronor) i Sydney, Australien, nästan var färdigbyggd i början av 2020 trodde teamet förmodligen att de hade lagt projektets svåraste moment bakom sig. Det enda som återstod var att samordna skyskrapans ytskikt – en komplex etapp med tanke på byggnadens unika konfiguration, men en etapp som teamet kunde genomföra bekvämt från närliggande, toppmoderna kontor.

Då kom covid-19-pandemin, med landsomfattande nedstängningar världen över som tvingade alla som inte arbetade med samhällsviktiga funktioner att lämna sina kontor och på obestämd framtid jobba hemifrån.

Medlemmarna i det team som hade i uppgift att lägga sista handen vid Crown Sydney – som kommer att vara stadens högsta byggnad och som också innefattar lägenheter, ett lyxhotell, ett kasino, ett köpcenter och två takterrasser med infinitypooler med utsikt över horisonten – blev plötsligt tvungna att färdigställa projektet på bärbara datorer hemma.

”Det var ganska svårt”, säger Nick Smith, som är byggnadsingenjör på Robert Bird Group – den ingenjörsfirma som arbetar med Crown Sydney. ”Man går miste om den mänskliga kontakten och att mötas öga mot öga.”

”Det var som att få en lättare panikattack”, tillägger Heike Hessenberger, som arbetar på Bates Smart som arkitekt för projektet, när hon ska beskriva hur det kändes att plötsligt börja jobba hemifrån. 

The B1M, som är ett medieföretag i byggbranschen, höll nyligen i samarbete med Bluebeam en paneldiskussion i webbformat med de teammedlemmar som var inblandade i att färdigställa Crown Sydney hemifrån på grund av pandemin. Paneldiskussionen följde strax efter premiären på The B1M:s film om Crown Sydney (se ovan) och projektteamets exempellösa utmaning med att arbeta hemifrån. Crown Sydney planeras öppna i december 2020.

Moderator för panelen var Fred Mills, The B1M:s medgrundare, och följande teammedlemmar deltog:

Här är några höjdpunkter från paneldiskussionen:

Digitalt samarbete spelade en viktig roll för övergången

Som tur var gick teamet över till att arbeta helt och hållet digitalt redan tidigt i projektets livscykel. Så när de plötsligt blev tvungna att börja arbeta hemifrån hade teammedlemmarna redan tillgång till de flesta av de digitala verktyg som behövdes för att samarbeta på distans. 

”Det här gjorde verkligen att det [digitala samarbetet] kom igång snabbt på en mycket mer personlig nivå”, säger Nick Smith. ”Det gjorde att projektet kunde fortsätta att fungera genom att man tittade på alla de funktioner som Bluebeam har och frågade sig hur man kunde göra arbetet ännu bättre. Det fungerade bra innan också, men när man arbetar hemifrån måste man verkligen jobba på effektiviteten.” 

Projektets komplexitet tvingade teamet att redan tidigt byta till en helt papperslös process. Det gav en ovärderlig utdelning när det blev dags att gå över till att arbeta hemifrån.

”Nu utförs den första granskningen av ändringar av byggnaden i Bluebeam, eftersom det går att överlagra ritningar riktigt snabbt”, säger Heike Hessenberger.

Distansarbete på heltid är inte idealiskt inom byggande

I vissa andra branscher kanske man kommer att gå ur det här årets experiment med att arbeta på distans med en känsla av att det är något som skulle kunna bli det nya normala. I byggbranschen är och förblir dock personligt samarbete öga mot öga av yttersta vikt. 

De som rent fysiskt arbetar på plats med att bygga en skyskrapa som Crown Sydney har naturligtvis ingen möjlighet att arbeta hemifrån, men även för kontorsbaserade roller som ingenjörer och arkitekter är det tydligt att det personliga mötet är viktigt. Det gäller i synnerhet under de sista etapperna av ett byggprojekt, menar paneldeltagarna.  

”Att inte få bevittna en del av de här milstolparna tillsammans med ett team som man har jobbat ihop med i många, många år var ganska trist, men det var något man bara måste acceptera”, säger Heike om sin upplevelse av distansarbetet. ”Att se byggnaden växa och helt enkelt inte kunna vara där under hela processen – det var tufft.” 

Att arbeta hemifrån stärkte kommunikationsförmågan

Förutom de uppenbara nackdelarna för arkitekter och ingenjörer på Crown Sydney med att tvingas arbeta hemifrån medan de slutförde projektet säger paneldeltagarna att erfarenheten har lärt dem att vara mer säkra på sig själva när det gäller att lösa problem genom att be kollegor i branschen, och Bluebeams användarcommunity, om hjälp. Det är en lärdom som alla som arbetar i byggbranschen kan ta med sig tillbaka in på kontoret.

”Gå inte och grubbla på sådant som du inte kan”, säger Heike. ”Gå ut och fråga någon istället. Du kommer att få hjälp.” 

Mer digitalt samarbete innebär högre krav på teknikleverantörerna

Medan byggbranschen fortsätter att röra sig mot en miljö som bygger på digitalt samarbete kommer det att krävas att de teknikföretag som förser branschen med de verktyg som behövs för att få jobbet gjort håller en ännu högre standard.

Därför måste slutanvändarna av teknikprodukter i byggbranschen – för Crown Sydney bland annat arkitekter och ingenjörer – kommunicera med sina tekniklösningsleverantörer om de nya problem som de kanske stöter på nu när de arbetar i en värld som är mer inriktad på fjärranslutning och digitalt samarbete.  ”Utmana era teknikpartners att leverera ännu mer för er”, säger Kelly Furtado, som är chef för APAC-regionen på Bluebeam. ”Världen befinner sig ju nu i en digital transformationsfas, och en del av vår utveckling som teknikleverantörer är att lyssna på vad våra kunder som arbetar med de här projekten har att säga. Det krävs för att vi ska kunna leverera teknik och lösningar som fungerar för branschen.”

Det här höghuset i Chicago sägs vara den första covid-anpassade kontorsbyggnaden.