Fantastiska betongkanoter byggda av studenter

USA:s äldsta ingenjörssamfund, ASCE, ordnar varje år en tävling i syfte att ge studenter möjlighet att skaffa sig praktisk erfarenhet samtidigt som de prövar sina färdigheter med olika betongblandningar och projektledningsstilar.

ASCE American Society of Civil Engineers höll sin nationella betongkanottävling i juni 2023. Betongkanotlaget från Youngstown State University kom på andra plats i tävlingen som helhet, och på första plats i finalkategorin för produktprototyper. Två av medlemmarna i laget, Morgan Scott och Elizabeth Williams, berättar för Built vad som gjorde deras Jurassic-inspirerade kanot av en hållbar betongblandning hållbar, och hur de kom med i tävlingen.

ASCE, som är USA:s äldsta ingenjörssamfund, ordnar varje år en tävling i syfte att ge studenter möjlighet att skaffa sig praktisk erfarenhet samtidigt som de prövar sina färdigheter med olika betongblandningar och projektledningsstilar. Studenterna ska bilda lag på sina campus, utveckla en projektöversikt, testa material och betongblandningar, handgjuta betongkanoten och sedan presentera resultatet och testa kanotens hållbarhet inför en jury av domare och andra studenter. I år hade Bluebeam möjlighet att sponsra tävlingen och bevittna de hundratals studenter som hade ägnat de senaste nio månaderna åt att bygga kanoter.

Laget från Youngstown State University återvände till tävlingen i år utrustade med en samling betongrecept från tidigare års lag. Varje år inleds processen med experimenterande. Lagen ägnar månader åt att testa olika betongblandningar vars densitet och hållfasthet de måste kontrollera. I år hade lagen dock utmanat sig själva att även tänka på hållbarheten. Laget från Youngstown fångade mångas uppmärksamhet med sin hållbara lösning på utvecklingen av betong – en prestation som förhoppningsvis kan återskapas ute på fältet.

ASCE tvingar deltagarna att tänka innovativt genom att kräva att projekten ska omfatta olika ”hållbarhetspelare”. Studenterna måste bedöma hur hållbara deras material och tekniker är ur ett socialt, ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. De måste även reflektera kring om de anser att deras hållbara metoder hade en direkt eller indirekt inverkan på den hållbarhetspelare som de har valt att lyfta fram.

När det gäller att skapa betong finns det få hållbara alternativ att välja bland. Medan en av konkurrenterna valde att bara använda spillvatten från smält snö i sina blandningar, bestämde sig Youngstown-laget för att helt utesluta cement ur sin betongblandning.

Patrick Raistrick, en av tävlingsdomarna, noterade den innovativa blandning som YSU-laget framställde i sina anteckningar om teamets presentation. ”Det här var cementforskning på doktorandnivå som utfördes av en grupp studenter på grundutbildningen. Det var verkligen imponerande, och jag ville veta mer”, sa Patrick. ”I alla branscher, inte bara inom väg- och vattenbyggnad, finns det perioder av innovation då man ser stor tillväxt och förändring snabbt.”

”Sedan har man perioder av iterering, där man finslipar processerna för att få ett bättre resultat eller finjustera vissa önskvärda egenskaper. En betongblandning som är lätt, stark, estetiskt tilltalande och inte innehåller någon cement som bindemedel är en enorm innovation och något ni alla borde vara väldigt stolta över”, tillade han.

Genom möjligheter som ASCE:s betongkanottävling får studenter en chans att tillämpa vad de har lärt sig i klassrummet i verkligheten. I tävlingen ber man inte bara studenterna att uppfylla en bestämd kravlista, utan kräver att de ska tänka innovativt med sina material och kreativt med sina designer.

Elizabeth Williams säger: ”Vad kan vi göra som är innovativt? Vad kan vi göra som är hållbart? Vad kan vi göra som är nytt?” Innovation och hållbarhet tycks vara en passion för deltagarna i tävlingar som ASCE:s betongkanottävling. De yngre generationerna ser hållbarheten som en kärnfråga i sina projektmodeller, och experimenterar med nya material och tekniker för att uppnå det.

”På universitetet lär man sig att tänka som en ingenjör”, säger Morgan Scott. Men hur kan vi, som ledare i branschen, garantera att nästa generations yrkesproffs inom bygg- och fastighetsägarbranschen är ordentligt förberedda? Möjligheter som ASCE:s betongkanottävling hjälper dem att förbereda sig genom att skaffa sig praktisk erfarenhet och utveckla de mjuka färdigheter som kanske saknas i klassrummet. 

Elizabeth Williams pratade vidare om färdigheter som hon blev förvånad över att ha utvecklat genom att delta i tävlingen i två år. ”Saker som att presentera, skriva en rapport, prata inför juryn. Till och med att lita på att mina lagkamrater skulle klara av att göra saker som jag helst hade gjort själv”, säger hon. Ledarskap, tillit och öppen kommunikation är exempel på de färdigheter som studenterna utvecklar i den här typen av nationella tävlingar.

YSU-laget stack förstås också ut genom att deras kanot var designad på Jurassic-tema. Det var en av medlemmarna i YSU-laget som kom på designkonceptet: meteoriter och dinosaurier som en koppling mellan dinosauriernas utdöende och utdöendet av cementen i betongblandningen. Det gav laget en möjlighet att arbeta kreativt – något som var och en av medlemmarna verkligen verkade gilla, enligt Elizabeth. ASCE har redan påbörjat ansökningsprocessen för 2024 års tävling, som också kommer att bli den sista för Elizabeth Williams och Morgan Scott. Vi vet inte vilket hållbarhetsgenombrott som kommer härnäst, men vi kan vara säkra på att framtiden för innovation och hållbarhet inom bygg och fastighetsägare är i goda händer.

Läs mer om Bluebeams utbildningsprogram