Välkommen till Austins nya, moderna bibliotek

Det nya biblioteket i Austin, Texas visar hur arkitekter och byggare tänker nytt kring en traditionell offentlig institution och släpper in aspekter av det moderna livet

Idag finns det inga frågor som inte kan besvaras på några sekunder med hjälp av Google. Och det finns inga böcker som inte kan köpas eller laddas ner på några minuter genom Amazon.

Men medan framväxten av de här nya teknikerna har gett fler människor tillgång till information än någonsin tidigare har den också lett till en identitetskris för en av världens äldsta institutioner: det offentliga biblioteket.

När en så stor del av bibliotekens historiska relevans åsidosätts av e-böcker och digitalt innehåll måste de som ska bygga och underhålla dem idag tänka om när det gäller deras funktionella design och syfte.

Detta dilemma har gett upphov till någonting som skulle kunna kallas en biblioteksrenässans. Under de senaste åren har många städer öppnat dörrarna till framtidens bibliotek.

De här avancerade byggnaderna fängslar allmänheten med unika bekvämligheter, som biografen på Deichman Bjørvika i Oslo. Andra avancerade byggnader har utrymme för mångskiftande attraktioner, som de månatliga gratiskonserterna som ges av Qatars filharmoniska orkester på Qatars nationalbibliotek i Doha.

Genom att kombinera hisnande designaspekter – till exempel de som gör att besökare på Tianjin Binhai-biblioteket i Kina kan gå i trappor som också är bokhyllor eller att lokomotiv rullar under golvet i entrén till Calgarys nya centralbibliotek – lockar dessa bibliotek inte bara till sig lokala låntagare utan blir också obligatoriska turistattraktioner.

Modern design

Ett hyllat exempel på den här biblioteksrevolutionen är centralbiblioteket i Austin, Texas, som öppnade i oktober 2017.

Sexvåningsprojektet, som tog nästan tio år att genomföra, leddes av den San Antonio-baserade arkitektfirman Lake Flato Architects i samarbete med Shepley Bulfinch i Boston. Byggnaden ligger i centrala Austin och bibehåller en stark naturkänsla där den ligger med utsikt över vattnet vid Lady Bird Lake och Shoal Creek. Utsikten har visat sig populär – omkring en miljon människor besökte centralbiblioteket under de första nio månaderna.

Att skapa ett utrymme som inte bara skulle locka besökare utan också tilltala deras moderna behov var den centrala tanken för Jonathan Smith, som var projektledare för biblioteket på Lake Flato. Smith, som är född och uppvuxen i Austin, fick genom sina äldre släktingar en tidig passion för design som så småningom ledde till en arkitektutbildning vid University of Texas at Austin.

Som Austinbo lärde Smith väl känna det arbete som Lake Flato hade utfört runt om i staden, till exempel Hotel San Jose, och han drogs till firmans estetik som han såg som opretentiös och lättillgänglig. Att arbeta på Lake Flato blev ett mål för honom, och 2005 blev han också anställd där.

”Det handlar inte om arkitektur bara för arkitekter”, säger Smith om firman. ”Det handlar inte om de senaste trenderna. Det handlar om människor.”

Böcker som huvudattraktion?

2008 vände Smith sig till David Lake, en av delägarna i Lake Flato, och uttryckte sitt intresse för att arbeta med biblioteket i Austin.

”Då visste jag inte om att detta tidiga samtal skulle leda till att jag så småningom tillbringade i stort sett hela nästa decennium med projektet”, säger Smith. Fler än 80 arkitektfirmor från hela världen lade bud på arbetet med biblioteket, men kontraktet gick till Lake Flato.

För att bygga ett nytt slags bibliotek som speglar den moderna världen valde Smith och företaget att be om synpunkter från Austins invånare. ”I början av projektet höll vi många möten med medborgare i Austin”, säger Smith, ”och fann att det fanns flera åsikter som en överväldigande majoritet stod bakom – inte bara att man ville ha fler parkeringsplatser.”

En överväldigande vanlig medborgaråsikt var att biblioteket måste ha böcker – många böcker.

”Invånarna ville inte att biblioteket skulle vara en teknikbar”, säger Smith. Som svar ritade man biblioteket med plats för mer än dubbelt så många böcker som den gamla byggnaden, och med gott om utrymme för att lägga till fler under bibliotekets livstid.

Det var inte bara bokhyllorna som ritades med ett öga på framtiden. En central del av projektet var att skapa en byggnad som lätt kunde anpassas. För Smith och hans team var ”det enklaste sättet att framtidssäkra byggnaden att bygga in så stor flexibilitet vi kunde i de gemensamma utrymmena”, berättar han.

Att ta med de kommande åren i beräkningen var särskilt viktigt när det gällde hur biblioteket skulle kunna hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Det behovet uppfyllde Lake Flato genom att använda ”upphöjda golv i byggnaden så att det skulle gå lätt att konfigurera om data och elektricitet.” Smith berättar också att firman ”byggde relativt få väggar, så att golvplattorna är ganska öppna för all teknik som kan komma att dyka upp senare.”

Hållbar expansion

En nyckelegenskap hos ett modernt bibliotek är att det införlivar okonventionella funktioner, och Lake Flato såg att det fanns möjlighet att använda ny teknik i det avseendet. På en våning välkomnas bibliotekets besökare till ett ”tekniskt zoo”, där de kan testa att använda prylar som normalt inte finns i ett vanligt hem, till exempel en 3D-skrivare och en mobil inspelningsstudio från Spire Studio.

Hållbarhet var också en viktig fråga för arkitekterna och lokalbefolkningen. Biblioteket kan driva såväl dagens som morgondagens elektronik med hjälp av energi från solpaneler.

För Smith är den viktigaste punkten när man tar sig an ett storskaligt och långsiktigt projekt att kommunicera effektivt. ”Det handlar enligt min åsikt om att skapa tydliga processer”, säger Smith. ”Sedan fortsätter man att finjustera processerna varje vecka tills de fungerar så bra det bara går.”

Med så många rörliga delar menar Smith att tekniken blev ett av de verktyg som gjorde att alla som samarbetade om biblioteket kunde jobba mot samma mål. ”Entreprenören använde Bluebeam för projektet”, säger Smith, ”och så småningom införde vi också det. Det var verkligen praktiskt att kunna använda hyperlänkar för att sammankoppla de över 600 sidorna i vår ritningsuppsättning, och även koppla dem till informationsförfrågningar.”

En blandning av gammalt och nytt

”Biblioteket har idag ena foten i det analoga och den andra i det digitala”, säger Smith om det färdiga biblioteket. Han tillägger att det här konceptet skulle kunna ligga till grund för nästa generations offentliga utrymmen.

Medan Austins centralbibliotek visar att det fortfarande finns en stark längtan efter den här typen av traditionella offentliga institutioner behöver de inte stå i motsats till dagens framväxande trender.

”Jag tror att människor har omfamnat Austins centralbibliotek för att det fångar känslan i dagens Austin”, säger Smith. ”Det har blivit till ett gemensamt vardagsrum för staden, och jag hoppas att andra städer också investerar i sina bibliotek på samma sätt som Austin har gjort.”