Tio teknologitrender som kommer att skapa disruption i byggbranschen

Från självstyrande fordon till digitalt samarbete – entreprenörer som inte har koll på de här teknologierna riskerar att halka efter resten av branschen

Under de senaste åren har tillämpningen av ny teknologi lett till enorma förändringar inom byggbranschen. Covid-19-pandemin har gjort att entreprenörer anammar programvaruverktyg och applikationer för bättre arbetsflöden ännu fortare.

Men tekniken förändras hela tiden, och branschen måste ständigt vara förberedd på nästa våg av funktioner som kommer att vända upp och ner på allt.

Byggmediaföretaget The B1M samlades nyligen tillsammans med branschexperter från Bluebeam för att fastställa de tio främsta teknologitrenderna som ser ut att kunna förflytta berg i byggbranschen under de kommande åren.

Demokratisering av teknologi

Att demokratisera teknologin innebär att man gör ny teknik tillgänglig för ett bredare spektrum av människor, och det är något vi kan se hända i byggbranschen just nu.

Tidigare var den allra senaste teknologin begränsad till stora företag och myndigheter. Men tack vare datateknikens utveckling, med spridningen av smartmobiler och mobilapparnas ekosystem i täten, kan små byggföretag och deras medarbetare nu få tag i kraftfulla verktyg som underlättar design- och byggprocessen. 

Det här kommer att fortsätta in i framtiden, när teknologi som slår igenom i andra sektorer även dyker upp i byggbranschen.

3D-printing

3D-printing kallas även additiv tillverkning och går ut på att man maskintillverkar byggkomponenter eller hela byggnader genom att applicera material i flera skikt ovanpå varandra.

Det som började som ett sätt att snabbt bygga prototyper i andra branscher har nu börjat ta fart även inom byggbranschen, från 3D-printade väggar i mitten av 2000-talet till hela broar och hus. Tekniken kan användas till att bygga snabbare och säkrare med mindre avfall och fler kreativa designmöjligheter.

Även om det råder en viss optimism inför möjligheten att snart kunna utvidga tekniken och bygga större byggnader eller hela 3D-printade samhällen finns det även gott om utmaningar – till exempel kostnader, kompetensklyftor och regelmässiga hinder.

Automatisering

Automatisering innebär att man låter maskiner utföra vissa uppgifter som traditionellt skulle ha utförts manuellt. Det handlar oftast om sådana moment som är repetitiva, tidskrävande och ibland farliga.

Trenden har redan spritt sig över hela byggbranschen i sina många former, från modelleringsprogram på designstadiet till automatiserade fabriker som kan producera alla komponenter till ett projekt vilket gör den till en viktig del av tillverkningen utanför byggarbetsplatsen.

Halv- och helautomatiska robotar blir allt vanligare i byggbranschen. De kan utföra enkla men arbetsintensiva uppgifter, vilket kan kompensera för kompetensbrist och höja produktiviteten snarare än att robotarna tar över jobben helt och hållet.  

Geomatik/mappning

Det här handlar om när tekniker som geografiska informationssystem (GIS) används för att samla in, analysera och lagra data om en plats där man planerar att bygga. Ritningarna kan då överlagras en verklig karta.

Geomatiken har blivit en viktig del av många byggprojekt, och gör att man kan kartlägga ett projekt med GIS tillsammans med flyg-/drönar-/satellitbilder och annan teknik.

Användningen av GIS-data kommer troligen att öka med den allt större tillämpningen av byggnadsinformationsmodellering (BIM), medan intresset för ny datainsamlingsteknik som laserskannrar för uppmätning och Lidar ökar på området.

Tillverkning på annan plats

Tillverkning på annan plats innebär att en byggnads olika komponenter produceras eller prefabriceras innan de flyttas till byggplatsen för montering. Det kan handla om allt från små paneler och mekanik- och elektronikdelar till hela sektioner/enheter som lyfts in med kran. Detta kallas modulär konstruktion. 

Den här tekniken kan minska kostnaderna, tidsåtgången, riskerna och avfallet samtidigt som den leder till större säkerhet, kvalitet och produktivitet. Tekniker för prefab används framför allt inom bostadsbyggande, men de olika tillämpningarna blir allt bredare.

Förtillverkning av hela skyskrapor är på gång, och tack vare utvecklingen inom förgjuten betong kan projekt som broar och stadion byggas både större och snabbare.

Digitalt samarbete

Den ökade användningen av digitala verktyg inom byggbranschen håller på att omvandla människors sätt att arbeta tillsammans för att leverera projekt. 

Digitalt samarbete handlar om mer än att bara digitalisera de fysiska arbetsflödena. Det handlar i allt högre utsträckning om att kunna ha ett närmare samarbete med hjälp av digital teknologi.

Teamen kan nu dela projektdata i gemensamma miljöer som alla användare kan komma åt. Då kan alla få tag i den information de behöver oavsett var de befinner sig, på en rad olika slags enheter och även göra ändringar.

Projekten blir allt mer komplexa och rika på data, och därmed kommer det digitala samarbetet mellan olika intressenter att bli ännu viktigare i framtiden.

Självstyrande fordon

Självstyrande fordon använder teknik som sensorer, kameror, radar och artificiell intelligens (AI) för att färdas en sträcka och/eller utföra uppgifter utan någon mänsklig operatör.

Inom byggbranschen har man gjort större framsteg på det här området än i andra branscher eftersom byggandet sker i en kontrollerad miljö, vilket minskar riskerna.

Vi ser redan självstyrande grävmaskiner, schaktmaskiner, vägskrapor, lastbilar och maskiner för platsbesiktning i ett tidigt utvecklingsstadium. Dessa maskiner bidrar till att höja säkerheten genom att arbetarna slipper vistas i potentiellt farliga miljöer och eftersom maskinerna kan användas under fler timmar ökar även produktiviteten.

Autonoma fordon väntas bli vanligare i takt med att teknik som radar- och Lidar-system utvecklas och fördelarna blir tydligare för den bredare branschen, vilket leder till att allt fler väljer att använda dem.

Videoövervakning

Genom videoövervakning kan användare bevaka byggarbetsplatsen genom fjärranslutning, vilket leder till bättre säkerhet utanför arbetstid. På det sättet kan man också spåra projektets framdrift. 

Förutom högupplösta övervakningskameror kan en modern konfiguration omfatta mobila övervakningsenheter, högteknologiska hanteringssystem och säkerhetsappar.

De här tjänsterna väntas bli allt mer sofistikerade i takt med att tekniken förbättras. Självstyrande besiktningsrobotar, kameror av högre kvalitet och ny kommunikationsteknik som 5G för livestreaming samt bättre anslutning mellan olika enheter finns alla inom sikte.  

Distansarbete

När covid-19-pandemin tvingade människor att börja arbeta på distans under det gångna året blev de digitala verktygen en livlina för många byggprojekt. De gjorde att arbetet kunde fortsätta och slutföras från teammedlemmarnas hem. 

Bland de tekniker som leder den här utvecklingen finns videokonferenser, meddelandeappar och naturligtvis också programvara för byggande.

De här teknikerna har vunnit många fler användare till följd av det distansarbete som frammanades av pandemin, och det förutspås allmänt att det här sättet att arbeta kan komma att bli vanligt även efter pandemin.

Datatillgänglighet

För att den information som samlas in under ett projekt ska kunna användas på rätt sätt är det avgörande att rätt data är tillgängliga. Branschen har gått längre än till vanliga, enkla PDF-filer. Byggföretagen anlitar numera datavetare för att försäkra sig om att de förblir konkurrenskraftiga när det gäller användning och bearbetning av data. Tack vare teknikens utveckling genererar byggföretagen nu enorma mängder data som kan bidra till bättre beslutsfattande och högre produktivitet.

Därför älskar vi byggbranschen!