Vad är Bluebeam Revu?

Med Bluebeam Revu kan arkitekter, ingenjörer och andra inom byggbranschen dela och ändra mängder av data och information under ett projekt från början till slut. Det ger ökad effektivitet och garanterad kvalitet under hela processen.

Bluebeam Revu är ett ledande programvaruverktyg för PDF-markering och samarbete som utvecklades av Bluebeam 2002. Verktyget används av arkitekter, ingenjörer, byggarbetare, specialistentreprenörer och kalkylatorer för att samla in och utvärdera data och information genom hela byggprojektets livscykel. 

Alla som arbetar i byggbranschen möter en rad utmaningar när de ska slutföra ett projekt. Revu klarar dessa utmaningar med hjälp av PDF:er – det öppna filformatet som alla i branschen kan använda och komma åt (se nedan).  

Verktygen i Bluebeam Revu har valts ut särskilt för arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen och gör jobbet bättre och mer effektivt. 

Enkelt att använda

Programmet är enkelt att använda, tillförlitligt och bevisat kostnadseffektivt. Undersökningar visar att användningen av Revu kan ge tidsbesparingar på 60 % för samgranskning, mer än 80 % snabbare beräkningar och 90 % snabbare besiktningsrapporter

Allt fler brittiska företag har börjat använda Revu, men i USA har programmet redan använts i åratal. Det sparar kunderna tid, höjer effektiviteten och ger företagen möjlighet att göra mer, göra det bättre och göra det snabbare.  

Ta till exempel Professional Underground Services (PUS), ett rörinstallationsföretag i Oregon i USA.  

Företaget specialiserar sig på gröna lösningar, och fick ett samtal om att uppgradera vattensystemet för 147 husvagnar i en husvagnspark i närheten. 

Informationen om den befintliga vattendragningen var ofullständig, men genom att använda överlagringsfunktionen i Revu kunde PUS spåra hur det befintliga nätverket låg och snabbt komma igång med att renovera systemet. 

Med hjälp av Revus markeringsfunktioner kunde PUS markera var vägytorna låg, var skyltar skulle placeras, var varmvattenkranar och utblåsningsventiler skulle installeras, var man skulle borra och vilka rör som skulle vara servicerör och vilka som skulle vara sidoledningar.

Ett jobb som kunde ha tagit en ingenjörsfirma mellan sex och nio månader att slutföra blev klart på bara tre månader. ”Utan Revu skulle projektet inte ha kunnat genomföras alls”, säger Nathaniel Wilson, projektledningsassistent på PUS. 

Arbetsflöden för alla uppgifter i ett byggprojekt 

Revu berör alla etapper i ett projekt, från projektstart till samgranskning, anbudsgranskning och platslogistik till felinspektioner, projektöverlämning och förvaltning. Revu hjälper människor över hela världen – och i olika tidszoner – att visa och markera ett dokument tillsammans samtidigt, som om de satt vid samma bord i samma rum. 

En viktig aspekt av Revu är att data kan redigeras, organiseras och hanteras med programvara från Bluebeam. Den inbyggda markeringslistan erbjuder samma funktionalitet som ett kalkylblad, till exempel Microsoft Excel, direkt i PDF-filen. Användaren kan filtrera markeringar efter ämne, sortera anteckningar, tilldela ansvar och skapa egna, anpassade mallar.

Eftersom dessa extra data lagras inom ramen för PDF-filformatet kan de modifieras och hanteras. Det här utnyttjas i Revu, och användare kan maximera sin produktivitet, göra projekt mer förutsägbara och minimera riskerna.

Revu är särskilt byggt och utformat för att uppfylla byggbranschens behov. De inbyggda verktygen och funktionerna ger användare vad de behöver för att göra sitt jobb snabbare och mer effektivt.  

För mer tekniska användare innehåller Revu fler funktioner som är avsedda för specifika arbetsflöden, som till exempel verktygssatser, visuell sökning, dokumentjämförelse och hyperlänkning i batchar. Det är tack vare de här branschspecifika verktygen som många i byggbranschen väljer Revu som standardprogram.  

Användaren kan anpassa gränssnitt och användarprofiler och skapa ett standardiserat Tool Chest för att spara markeringsverktyg och branschspecifika ikoner som används ofta. Det går även att jämföra dokument genom att överlagra ritningar och på så sätt enkelt identifiera eventuella ändringar.Markeringslistan bidrar också till att hålla ordning på alla kommentarer och markeringar i ritningar. Användaren kan sortera, filtrera och få full insyn i vem som har gjort vad, när och var.  

AutoMark kan användas för att automatiskt byta namn på alla sidetiketter med hjälp av bokmärken eller ett sidområde. Pluginprogram kan användas för att skapa PDF-filer i 2D eller 3D som kan integreras med designprogram.  

Med Studio i Revu kan användare enkelt bjuda in teammedlemmar var som helst i världen för att samarbeta säkert i realtid. Det ger projektteam en central plats för att skapa, granska, kommentera, ändra och uppdatera samma filer samtidigt.  

I Studio-sessioner kan upp till 500 användare samtidigt kommentera och delta i en plan, vilket gör kommunikationen snabbare genom hela leveranskedjan. Även samarbetspartners som inte själva äger Revu kan komma åt och använda programvaran för att delta i projekt. Det innebär att arbetet kan slutföras i tid, inom budget och med alla teammedlemmar uppdaterade.  

Kunderfarenheter

Många företag har dragit nytta av att introducera Bluebeam Revu. Dublinbaserade ClearTech Engineered Solutions började använda systemet för att göra sina projektberäkningar snabbare och det slutade med att de halverade tidsåtgången för samgranskningar.

Att jämföra dokument tog tidigare en halv dag, men med Revu har företaget fått ner tiden till bara 25 minuter.

ClearTechs investeringsavkastning för Bluebeam Revu har också varit imponerande. Sedan företaget blev digitalt har verksamheten vuxit med 50 %. Det är enklare att hålla koll på kostnaderna, vilket gör att det går fortare att lämna exakta och snabba anbud på jobb.

Företaget använder också Revu för att ställa in viktiga mätetal som ingenjörerna på byggarbetsplatsen använder för att spåra hur lång tid varje uppgift tar. 

ClearTechs vd Feargal Cleary säger att Revu har inneburit att hans företag har kunnat ”få en bra förståelse av vad vi använder på byggarbetsplatsen – vad som förbrukas, vad som behövs och vad som måste beställas. Vi använder de insikterna på kontoret för att lägga våra beställningar och planera framåt.” 

Vad ingår i Bluebeam Revu?

Revu finns i tre olika utgåvor för att passa en mängd olika design- och byggarbetsflöden. 

Revu Standard. Revu Standard är den grundläggande lösningen för intuitiv markering, redigering och samarbete i PDF-filer i 2D och 3D. Programmet innehåller funktioner för markering av PDF-filer i 2D/3D, markeringslista, Tool Chest, möjlighet att jämföra dokument samt mätverktyget. 

Revu CAD. Revu CAD innehåller förutom standardfunktionerna också pluginprogram för PDF-filer i 2D och 3D samt möjlighet att skapa batchar.

Revu eXtreme. Revu eXtreme är Bluebeams mest omfattande system och innehåller funktionerna från såväl Revu Standard som Revu CAD plus automatiskt skapande av formulär, Batch Link, Batch Slip Sheet, OCR, batch-signering och -stämpling samt Mängdlänk. 

Mervärde

Genom att använda Revu och börja arbeta digitalt kan de som arbetar i byggbranschen avsevärt förbättra alla arbetsflöden, maximera produktiviteten, minska riskerna och omarbetningarna och göra projekten mer förutsägbara. Revu håller alla i teamet uppdaterade genom hela designprocessen, bidrar till att föra projektet framåt under byggandet och bevarar viktiga projektdata vid överlämningen. Den så viktiga ansvarigheten bibehålls hela vägen. 

Eftersom Revu är en lösning som är enkel att tillämpa och bygga ut för företag som vill börja sin digitala resa, kan teamen komma igång efter minimal utbildning. De får märkbara resultat, däribland mer effektiva arbetsflöden, högre produktivitet, bättre beslutsfattande, större ansvarighet och betydande besparingar av tid och pengar. 

Och tack vare Studio i Revu kan projektdeltagare samarbeta i realtid och komma åt och arbeta med samma planer var i världen de än befinner sig.

Dessutom utvecklar Bluebeam ständigt sina produkter enligt feedback från kunderna.  

Det finns till och med en praktisk funktion för produktförslag, där kunderna kan föreslå nya element att integrera i produkterna – allt som en del av Bluebeams ambition att alltid erbjuda förstklassig service.

För att ta reda på vilken utgåva som är rätt för dig kan du använda Bluebeams praktiska produktväljare

Är Bluebeam Revu nytt för dig?