Big data i byggbranschen

Byggbranschen förlitar sig i allt högre grad på data. Ny teknologi – i synnerhet apparater för informationsinsamling som sensorer – blir allt vanligare i branschen. Hur stor roll kommer stora datamängder, eller ”big data”, att spela för företagens framgångar framöver?

Ökningen av big data inom och utanför byggbranschen

De flesta är medvetna om att dagens näringsliv översvämmas av ny teknologi och sofistikerade enheter för insamling av information som håller på att omvandla våra arbetsmetoder: Internet of Things, molnet, artificiell intelligens och i allt högre grad också big data.

För vissa låter big data lite som Big Brother – ett mystiskt, allseende system där alla tänkbara typer av information samlas in, utvärderas och lagras i något skumt syfte.

Men stämmer den bilden verkligen? Även om många organisationer samlar in massor av personlig information i marknadsföringssyfte – tänk till exempel på alla livsmedelsbutikers lojalitetskort – är big data egentligen ingenting annat än stora mängder varierande uppgifter som är breda och mångsidiga, flödar snabbt och ständigt växer samt kräver en enorm systemkapacitet för att bearbeta, analysera och dra slutsatser av.

Big data har använts i hela byggbranschen i ett antal år, även om det bara är relativt nyligen som allt fler företag har börjat få grepp om konceptet. Och då finns det ändå ett argument som säger att det inte utnyttjas tillräckligt i branschens alla hörn.

Hur definieras big data övergripande?

Termen big data har funnits i ungefär 30 år. Det var John Mashey, en pensionerad före detta chefsforskare på Silicon Graphics, som myntade begreppet som ett sätt att beskriva hantering och analys av enorma datamängder.

År 2001 tog konsulten och teknikinnovatören Doug Laney saken ett steg längre genom att beskriva big data som något som består av tre element, kända som de tre v:na: volume (volym), velocity (hastighet) och variety (variation). Andra lade senare till ytterligare två v:n: veracity (sanningsenlighet) och value (värde).

Oavsett om man ser det ur perspektivet av tre eller fem v:n är den här kategoriseringen rimlig. Det handlar om enorma mängder data som genereras snabbt och består av många olika typer av information och innehåll.

Uppgifternas exakthet och vad de kan göra för ditt företag omfattas av det fjärde och femte v:et.

Med rätt resurser för analys kan företag använda big data för att få insikter om sina kunder, sin drift samt hur de tänker planera ett projekt eller vidta andra åtgärder som kan hjälpa dem att bli mer konkurrenskraftiga.

Big datas intåg i byggbranschen

Hur används big data i byggsektorn? Under de senaste 20 till 30 åren har digital teknologi som CAD, BIM och robotteknik införts i hela branschen, vilket har gjort att de mängder information som krävs och genereras har ökat.

Det är allmänt accepterat att det har gått relativt långsamt att införa big data i byggbranschen jämfört med andra branscher, och det är nog rättvist att påstå att byggbranschen inte har omfamnat ny teknologi lika snabbt som branscher som finans, detaljhandel, media och telekommunikation. I byggbranschen har man istället förlitat sig mer på traditionell informationsinsamling och pappersbaserad registerhållning.

Forskare från Australien och Tyskland drar i sin artikel Big Data in Construction: Current Applications and Future Opportunities slutsatsen att byggbranschen ”ännu inte har skördat de verkliga fördelarna med att använda big data på rätt sätt”, medan ”genereringen av data går mycket snabbare än de verktyg som finns tillgängliga för att bearbeta dem”.

Forskarna hävdade vidare att integreringen av big data i byggbranschen är ”en uppgift som går i uppförsbacke även med befintliga verktyg för databearbetning”. I artikeln uppmanar de branschen att göra mer för att anamma de positiva aspekterna av big data och de kommersiella möjligheter som det erbjuder.

Möjligheten att utnyttja potentialen beror på systemet

En annan forskargrupp från Storbritannien och Pakistan påpekar att när man diskuterar användningen av big data för att leverera vägprojekt ”kan data från design- och byggfaserna av ett projekt användas för att inhämta information till tillgångsregister från ett tidigare stadium [som] kan användas för att planera underhållsscheman”.

Det kan också kombineras med en mängd andra data ”för att få en bättre bild av nätverksdriften och ge stöd till viktigt beslutsfattande”.

Det är tydligt att ju mer data för ett byggprojekt som ett företag kan få tag i desto bättre kan företaget förbereda sig för och arbeta med ett projekt. Men alla dessa drönare, robotar och sensorer som samlar in data är inte till någon större nytta om man inte har rätt system för att hantera dem.

Lagringen, bearbetningen och analysen av big data, och förmågan att visualisera det som de illustrerar, är alla viktiga komponenter.

En annan viktig aspekt är enligt experterna att inte bli överväldigad av mängden data som ska utvärderas, eftersom det kan göra att man blir distraherad.

Man måste också skilja mellan strukturerade och ostrukturerade data, det vill säga data som har ett numeriskt värde och kan lagras respektive saker som textdokument, e-postmeddelanden, bilder och videor vilka kräver djupare och eventuellt mer tidskrävande undersökning.

Big data i byggbranschen kommer bara att bli större

Även om det är mycket att ta till sig kan möjligheten att sammanställa, hantera och analysera big data vara till hjälp i alla stadier av ett byggprojekt – från design, där utvecklaren kan få information om var en byggnad bör placeras, till byggande, där man exempelvis med hjälp av sensorteknik kan ta reda på hur arbetskraften bäst ska utnyttjas.

Sensorer som samlar in data kan dessutom hjälpa dem som så småningom ska förvalta byggnaden att göra det på ett effektivt sätt. Den ingående informationen kan ge ledning om saker som belysning, ventilation och uppvärmning.

Ett exempel är den teknologi som Convene, ett företag som tillhandahåller kontorsutrymmen, använder i sina lokaler på 22 Bishopsgate i London. Där används sensorer för att känna av om ett rum används och anpassa luftkonditionering och belysning därefter.

Byggbranschen kommer bara att bli större – vissa förutspår en tillväxt på en biljon US-dollar (drygt tio biljoner kronor) globalt mellan 2020 och 2030 – när efterfrågan på bostäder, kommersiella och industriella lokaler samt infrastruktur ökar.

Det är sannolikt att data – oavsett om man vill kalla det för big data eller inte – bara kommer att spegla den här förhöjda profilen.

Livscykelanalyser: så hjälper de byggbranschen att minska koldioxidutsläppen