Kalkylatorer på en byggarbetsplats

Vägen till digitalisering i byggbranschen

Digitaliseringen av byggbranschen släpar fortfarande efter. Vi undersöker varför, och vilka möjligheter som finns att ändra på det.

Det är ett välkänt faktum att det finns andra sektorer som har digitaliserats snabbare och mer effektivt än byggbranschen. Digitalisering har stått på branschens dagordning ett bra tag, i rapport efter rapport undersöks fördelarna med en mer digitaliserad byggbransch för projektleveranserna och det resultat som kan erbjudas slutanvändare och samhällen.

Så varför dröjer det?

Hur lång tid kommer det att ta innan vi är digitaliserade?

Vi har gjort en undersökning* i samarbete med DCW Connect för att titta närmare på frågan. I undersökningen framgick tydligt att kostnaden var en viktig faktor. Nästan 40 % av de som svarade på vår enkät uppgav att brist på finansiering eller investering var det främsta hindret för att införa ny teknik. Vid närmare undersökning kunde vi konstatera att det inte bara handlade om programvara eller specialutrustning – var fjärde person svarade också att investering i mobila enheter var en prioritet för deras organisation. Att något så grundläggande inte finns på plats visar att det fortfarande är långt kvar tills fullständig digitalisering är uppnådd i byggbranschen.

Det var inte bara kostnaden som var ett problem. En av tre uppgav att utmaningar kring utbildning av anställda och förändringsledning avskräckte företagsledningen från att genomföra förändringar. Med det i åtanke verkar det som om det kommer att krävas en viss uppbyggnad av förtroende – företagen behöver ha klart för sig vad de ska köpa, vilken investeringsavkastning man får och hur utrullningen kan hanteras så effektivt som möjligt med minimalt krångel.

Pandemiåtgärderna driver på förändring

Stora externa händelser kan förstås också påverka beslutsfattandet. Covid-19-pandemin är en sådan händelse som driver på en stor attitydförändring inom byggbranschen, där digitala lösningar plötsligt behövs för att stödja en mer flexibel bransch.

Det kan gälla allt från teknik som stöd för social distansering på byggarbetsplatsen till att låta kontorspersonal övergå till distansarbete – nya arbetsflöden och verktyg har lagts till i rask takt, vilket har skapat möjligheter för företagen att bli bättre.

När konkurrenter och samarbetspartners nu genomför de här förbättringarna och drar nytta av den nya tekniken kommer förändringarna att börja fastna och spridas inom hela sektorn. De som inte investerar kommer ofrånkomligen att hamna efter.

Vår undersökning ger ett bra riktmärke för hur läget ser ut. Omkring 70 % av de svarande planerar, pilottestar eller har redan infört vissa digitala arbetsflöden eller processer på senare tid. Och för de företag som har börjat sin resa slutar den inte med en enda lösning. För 17 % av dem handlar det nu om att bygga ut det som redan har införts och integrera lösningarna ytterligare i verksamheten.

För de sistnämnda kommer ett sådant åtagande, efter några inledande teknikledda förbättringar, att vara en stor fördel framöver. För de som precis har börjat, eller inte har hunnit börja, är det viktigt att ta kontroll och omvandla den här reaktiva processen till något mer strategiskt och proaktivt.

Säkerhet, kvalitet och värde kommer att vara viktiga områden för branschens framtida policyer. Tekniken har en viktig roll, och det är rätt tid för ledare att fundera på vad den kan innebära, med förra årets lärdomar som vägledning för beslutsfattandet.

Sikta mot målet

Att sätta upp mål är en bra början. Vad är syftet med att digitalisera och anamma ny teknik? Vilka befintliga arbetsflöden och processer kan bli bättre med teknik? Och vad kan man ta bort helt och hållet? Om man förstår det här får man rätt sammanhang innan några förändringar eller investeringar genomförs.

Vår undersökning erbjuder några användbara utgångspunkter:

  • 48 % svarade att programvaruverktyg bör hjälpa dem att förenkla och automatisera processer
  • 47 % svarade att tekniken bör hjälpa dem att förbättra spårningen och öka synligheten i hela projektet
  • 46 % svarade att den bör användas för kvalitetssäkring

Man skulle kunna säga att det här visar att det finns ett visst stöd på företagen för den här förändringen, och några tydliga fördelar. Undersökningen avslöjar dock även hindren. De tre främsta utmaningarna handlar alla om människor – bristande utbildning, låg användningsgrad eller motstånd mot ny teknik samt den mänskliga faktorn lyftes fram som problem. Som tidigare nämnts är det här ett stort hinder. Men det kan övervinnas med rätt utrullning.

Utrullningsmodell

Nyckeln till att lyckas med utrullning av ny programvara är att försäkra sig om att man samarbetar med rätt teknikpartner. Man behöver ett företag som kan erbjuda utbildning och stöd på ett sätt som passar företagets kultur och team. Helst ska företaget förstå sig på byggsektorn och ha verktyg som är särskilt utformade för branschen – då känner teamet sig säkrare på lösningen och utrullningen bör gå mycket smidigare.

Det är viktigt att leverantören börjar samverka med teamet så tidigt som möjligt. Små arbetsgrupper med pilotprojekt är ett bra sätt att åstadkomma det. Då kan lösningen testas innan den införs helt, och team med interna förespråkare och experter kan byggas upp. Dessa personer kommer att vara avgörande för den långsiktiga framgången eftersom de kan hjälpa till att utbilda och ge stöd till sina kollegor. Det innebär också att båda sidor helt kan förstå processerna, varna för potentiella problem och säkerställa att de önskade målen och vad som är möjligt att uppnå stämmer överens (mer om det finns här).

När människorna är på plats handlar det om att spåra det nya verktygets resultat mot de ursprungliga målen och justera efter behov. Det säkerställer att man uppnår önskad investeringsavkastning, och ökar också stödet för framtida förändringar och förbättringar.

Att ta språnget till att anamma teknik och digitalisering öppnar dörren till tillväxt och framgång. Att lära sig att använda tekniken på bästa sätt – genom att optimera och standardisera processer och samarbeta med sin teknikpartner – bidrar till ännu större avkastning.

(*Enkät: Increase Productivity Through Tech Adoption Survey 2021: DCW Connect och Bluebeam).

Se hur enkel digitaliseringen kan vara.
Börja din teknikresa med Bluebeam.