Digitalisering af brancherne for arkitektur, byggeri og ingeniørarbejde

Alt det, du skal vide om teknologier til Bauen 4.0, den rette tankegang til at tackle digital transformation i byggebranchen og de muligheder, som den digitale byggeplads byder på.

DIGITALISERING I BYGGEFAGENE: SÅDAN BLIVER BYGGERIET DIGITALT

Alt det, du skal vide om teknologier til Bauen 4.0, den rette tankegang til at tackle digital transformation i byggebranchen og de muligheder, som den digitale byggeplads byder på.

BAUEN 4.0 – PLANLÆGNING OG PROCESSER I EN DIGITAL BYGGEBRANCHE

Den løbende digitalisering af byggebranchen involverer primært designfasen og arbejdsprocesserne. Anvendelsen af nye teknologier giver betydelige fordele i forhold til analoge eller statiske tilgange, da kortere kommunikationskanaler, digital modellering og præcis ressourceplanlægning strømliner projektledelsen. Læs videre, og lær om tre tendenser i digitalisering af byggebranchen.

1. GIS-DATA

Et geografisk informationssystem (GIS) indsamler, analyserer og lagrer rumlige data for potentielle byggepladser. Denne proces skaber virtuelle planer, der kan overlejres på faktiske kort. Geoengineering er blevet en vigtig komponent i mange byggeprojekter. Kombinationen af GIS med luft-, drone- og satellitbilleder og andre teknologier kan skabe mere detaljerede kort over byggeprojekter.

Efterhånden som Building Information Modeling (BIM) fortsætter med at vinde indpas, vil det blive mere og mere almindeligt at bruge GIS-data under byggeprocessen, især med fremkomsten af nye datafangstteknologier som LiDAR-systemer og laserscannere.

2. BIM – 5D-LØSNINGEN TIL BYGGEPROJEKTER

Forenklet sagt er BIM en banebrydende innovation, der er udviklet specifikt til byggeriet, og som er en væsentlig komponent for branchens digitale transformation.

BIM er en softwareproces til at kombinere, overvåge og styre planlægnings-, design-, bygge- og driftsfaserne. Strukturering af tværfaglige data understøtter effektiv projektledelse, så arkitekter, ingeniører og kunder kan blive enige om vigtige standarder, før byggeriet påbegyndes. En guide til BIM-implementeringsplanlægning hjælper teams med at definere arbejdsgange, bestemme vægt og mængder digitalt og dermed spare ressourcer under byggeriet. Dette omfatter både råmaterialer og tid. Vores interview undersøger, hvordan brugen af 5D-BIM påvirker projektets livscyklus fra en entreprenørs perspektiv.

Model genereret af BIM-software
BIM former digitaliseringen af byggebranchen som ingen anden teknologi.

Først og fremmest skaber dokumentationen i modelleringssoftwaren mere gennemsigtige informationsstrømme, så ydeevne og afvigelser kan spores. Det betyder, at kvalitetskontrol kan foretages gennem hele projektet, hvilket garanterer resultater af en højere standard.

Da der er mange udbydere af byggesoftware, bruges der normalt flere programmer i et byggeprojekt. Du kan samle dine resultater i en webapplikation for at bevare overblikket. Dine

medarbejdere kan bruge enhver mobilenhed til at sende forespørgsler om information vedrørende udfordringer på byggepladsen direkte til arkitekten eller projektlederen sammen med placeringen på planen. Modtageren kan enten reagere på forespørgslen med det samme eller videresende den til fagplanlæggerne for yderligere afklaring.

3. SAMARBEJDE UANSET ARBEJDSSTED – DIGITALE ARBEJDSPROCESSER

Den øgede brug af digitale værktøjer i byggebranchen ændrer, hvordan medarbejderne arbejder sammen om at levere projekter. Videokonferencer, beskedapplikationer og byggesoftware er blevet en integreret del af hverdagen. Selv komplekse koncepter kan deles på tværs af enheder og låses helt eller delvist op for redigering efter behov.

Selvom skybaserede løsninger understøtter digitalt samarbejde, opvejes de enorme fordele ved synkront samarbejde på tværs af arbejdspladserne af et tilsvarende antal spørgsmål vedrørende sikkerhed og databeskyttelse. Sørg for, at du har baggrundsviden om skysystemer, så du ved, hvad du skal kigge efter, når du vælger et værktøj. Derudover udføres godkendelsesprocedurer nu ofte digitalt. Lær, hvad forskellen er på digitale signaturer og dokumentcertificeringer, og hvilke bekræftelsesniveauer der sikrer, at signaturer er korrekte.

7 NYE TEKNOLOGIER TIL DIGITALISERING I BYGGEBRANCHEN

Ud over byggesoftware, der understøtter hele byggeprocessen, er mange teknologier blevet specifikt tilpasset til brug i byggeriet i de senere år. Læs om, hvilke digitale innovationer der allerede er implementeret, og hvilke der er på vej som en del af digitaliseringen af byggebranchen.

1. SELVKØRENDE KØRETØJER

Selvkørende køretøjer bruger overvejende teknologier såsom sensorer, kameraer, radarer og kunstig intelligens (AI) til bevæge sig omkring og/eller udføre en opgave uden menneskelig indblanding. Der er allerede gjort meget på dette område, især i byggebranchen i forhold til andre brancher, da køretøjer kan flyttes på en mere kontrolleret måde, hvilket reducerer risici.

Selvkørende gravemaskiner, bulldozere, lastbiler og opmålingskøretøjer er allerede integreret i den daglige drift i branchen. Som følge heraf er der mindre risiko for, at arbejdere udsættes for potentielt farlige situationer, sikkerhedsstandarderne er forbedret, og produktiviteten øges gennem længere driftstid.

2. 3D-UDSKRIVNING

3D-udskrivning, også kendt som additiv fremstilling, refererer til processer, hvor materiale påføres lag for lag for at producere maskinfremstillede komponenter eller hele strukturer.

Disse processer blev banebrydende i andre brancher som en hurtig måde at producere prototyper på og er nu ved at få fodfæste i byggeriet. I midten af 2000’erne var 3D-printere i stand til at bygge vægge. I dag kan de håndtere hele broer eller huse. Processen muliggør hurtig og sikker konstruktion med mindre spild og en større designramme.

Når man ser fremad, er der også håb om at bruge 3D-printere til at finde bæredygtige alternativer til beton. Laboratorier undersøger i øjeblikket, om produktionsteknologi med lavt kulstofaftryk kan udvikles ved hjælp af lokal jord.

3. AUTOMATISERING OG ROBOTTER

Det er ved at blive mere almindeligt i byggebranchen at bruge semi- eller fuldautomatiske robotter til at udføre enkle, men arbejdskrævende opgaver. Disse robotter er med til at kompensere for manglen på kvalificeret arbejdskraft og øge produktiviteten uden helt at afskaffe stillinger.

Robotarm på en byggeplads
Robotteknologi er med til at øge produktiviteten som en del af digitaliseringen i byggebranchen.

Modulært byggeri er et vigtigt aktivitetsområde. I stedet for at blive produceret på selve byggepladsen bliver dele af en bygning fremstillet eller præfabrikeret på en fabrik og transporteret til byggepladsen til montage. Det kan være små komponenter såsom paneler, mindre mekaniske og elektriske komponenter eller endda komplette konstruktioner, som så leveres med kran.

Denne tilgang reducerer omkostninger, tid, risiko og spild og øger samtidig sikkerhed, kvalitet og produktivitet. Selvom præfabrikation på nuværende tidspunkt hovedsageligt bruges til opførelse af private boliger, er mulighederne for at udvide anvendelsesområdet allerede ved at blive identificeret.

4. DRONER

Brug af droner giver udbytte forskellige steder på en byggeplads. Luftfotos letter logistikken på byggepladsen og kvalitetskontrollen, da billederne kan bruges til hurtigt at følge byggeprojektets fremskridt og samtidig gøre pladsen mere sikker for medarbejderne. Risikofyldt klatring er ikke længere nødvendig for at vurdere byggeriets mellemstadier. I stedet optages dokumentation ved hjælp af kamerateknologi, hvilket skaber et objektivt grundlag for yderligere beslutninger. Du kan læse om de øvrige fordele ved dronefotografering i vores artikel om droner på byggepladsen.

I øvrigt kan du også bruge Bluebeam Revu til at inkorporere billeder fra droner. Den store fordel ved at bruge softwaren er, at billeder kan sendes som PDF-filer, så du ikke behøver at skifte frem og tilbage mellem forskellige formater.

5. KUNSTIG INTELLIGENS

Kunstig intelligens (AI) bliver også brugt på mange måder til at understøtte digitalisering i byggebranchen. Alle steder, hvor der indsamles data, kan AI bruges til at analysere og forenkle processer. Ud over selvkørende køretøjer er en nylig nyskabelse brugen af kunstig intelligens til omfattende dækning af byggepladser. Læs om, hvordan kunstig intelligens bliver brugt i byggeprojektledelse som hjælp til at nå milepæle i projekter.

6. AUGMENTED OG VIRTUAL REALITY

Augmented og virtual reality bruges hovedsageligt i designfasen til at visualisere det påtænkte byggeprojekt. De giver liv til design for kunderne, samtidig med at misforståelser kan løses og effektiviseres, så det endelige resultat også lever op til kundens forventninger. Læs interviewet med Hawkins\Brown for at finde ud af, i hvilket omfang virtual reality repræsenterer et vendepunkt i arkitekturen.

Arkitekter med VR-headset
Digitalisering betyder, at virtual reality i stigende grad bliver brugt i arkitekturen.

7. 5G – DEN DIGITALE BYGGEPLADS

Den nye mobilkommunikationsteknologi er endnu ikke udbredt i Europa, og hurtig datatransmission og synkronisering på selve byggepladsen er stadig noget, man drømmer om. 5G-netværksdækning har dog potentialet til, at man kan få adgang til store byggeplaner direkte på byggepladsen samt overvåge fremskridt via kamera. Diana Kightlinger fortæller, hvilke fordele 5G bringer til byggepladsen.

SMART HOME – REALTIDSDATA GIVER BÆREDYGTIG FACILITETSSTYRING

Digitalisering bliver stadig mere relevant, ikke kun på selve byggepladsen, men også i den efterfølgende drift af en bygning. Årsagerne til dette er indlysende. Intelligent software byder på sikre, enkle og økonomiske løsninger til facilitetsstyring samt en bæredygtig og effektiv måde at styre lys, varme, ventilation og aircondition på. Læs om, hvordan realtidsdata driver teknologien bag smarte bygninger og, i Internet of Things (IoT)’s ånd, øger produktiviteten og reducerer omkostningerne. Vi har allerede de første bygninger, hvor dataene bliver brugt til at træne AI for yderligere at optimere energiforbruget. Hvis du vil have mere baggrundsinformation, kan du læse vores artikel om deep learning til bygningsstyringssystemer.

Smarte bygninger bruger chips med radiofrekvensidentifikation, som gemmer data og skaber digitale tvillinger af bygningerne. Hvis digitale tvillinger i byggebranchen skal levere meningsfulde resultater, bør de bruges sammen med BIM.

Tip: Få alle med på dit projekt, og arbejd sammen mod et fælles mål. Bluebeam Revu sikrer, at hele teamet er opdateret, fra arkitekter og entreprenører til håndværkere.

INNOVATIONSKULTUREN FREMMER DIGITALISERING I BYGGEBRANCHEN

Først og fremmest betyder digitalisering at skifte fra analog til digital teknologi. Hele brancher bliver omfattende penetreret og revolutioneret af digitalisering, fra kommunikationsmetoder og planlægningsværktøjer til enheder og køretøjer. Samtidig er digital transformation forankret i holdningen til innovation frem for i selve teknologien. Lavteknologiske reformer inden for sikkerhed, ledelsesstil eller opgavefordeling på byggepladsen beviser, at innovation starter, hvor teknologien slutter.

Mand med et clipboard ikke en tablet på en byggeplads
Gå væk fra clipboardet, og anvend tabletten – tag medarbejderne med på rejsen mod digital transformation.

SKAB PLADS TIL INNOVATION

Forandring er ikke en trussel i en virksomhedskultur, der bevidst skaber plads til kreativitet og nye ideer. I stedet forfølger medarbejderne selv målet om at forbedre produktiviteten, sikkerheden og kvaliteten. Skab en åben kultur i byggebranchen for at indføre innovative måder at tænke på. Find strategier for dine medarbejdere til at engagere sig i forandringer og digitale fremskridt. Nyskabende teknologier kan ikke indføres i en virksomhed uden at efterlade sig spor, og intakte kommunikationskæder er grundlaget for effektivt samarbejde. Så at involvere dine medarbejdere i beslutningsprocessen lige fra starten vil reducere modstanden og give dig mulighed for at reagere på reaktioner og forslag.

ANERKEND FORDELENE

Du bør på forhånd afveje omkostninger og fordele for at sikre, at det er umagen værd at investere i en ny teknologi. Vi har udarbejdet en tjekliste, der kan hjælpe dig med at finde den rigtige byggesoftware til din virksomhed. Ud over kravene til softwareløsningen bør du have din målgruppe i tankerne helt fra starten, foruden hvordan du har tænkt dig at introducere løsningen. Dette vil hjælpe dig med at opnå et stort afkast på ny byggesoftware.

FORANDRINGSLEDELSE FOR VELLYKKET DIGITALISERING I BYGGEBRANCHEN

En åben virksomhedskultur starter oppefra. Ledelsesstil spiller en væsentlig rolle i at afgøre, hvor meget medarbejderne kan identificere sig med virksomhedens mål, støtte dem og acceptere forudbestemte ændringer. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne inddrages på det menneskelige plan, ikke kun på det tekniske.

GODE GRUNDE TIL FORANDRINGSLEDELSE

Globalisering, teknologiske fremskridt, politiske og sociale forandringer samt klimaændringer betyder, at verden ændrer sig stadig hurtigere. Så det giver god mening for virksomheder at tilpasse sig forandringerne og gribe forandringer strategisk og proaktivt an. Under disse omstændigheder har forandringsledelse udviklet sig og bevist, at det er en god ledelsesstil. Vi viser dig argumenterne for forandringsledelse.

IMPLEMENTERING AF FORANDRINGSLEDELSE

Ved at bruge de fem faser: bevidsthed, ønske, viden, evner og forstærkning kan du med succes introducere dine medarbejdere for et nyt værktøj og sikre, at de er motiverede til at implementere det. Find ud af, hvad ADKAR-processen i forandringsledelse går ud på. Du kan også udnytte initiativtagernes magt i forandringsledelse og finde ud af, hvorfor du er kritisk overfor, at det lykkes.

MULIGHEDER FOR DIGITALISERING I BYGGEBRANCHEN

Branchen for arkitektur, byggeri og ingeniørarbejde er en meget kompleks økonomisk sektor med mange aktører og forskellige interessegrupper, som alle har deres egne krav, afhængigheder og arbejdsmetoder. Dette betyder, at ændringer i byggebranchen i stedet for kun at påvirke ét fag påvirker adskillige parallelle processer. Det gør det vanskeligere at indføre nye digitale strukturer. På den anden side betyder det også, at branchen faktisk ville høste masser af fordele ved digitalisering. Mens byggefagene har haltet bagud med hensyn til teknologi i mange henseender de seneste år, er den nuværende pandemi en mulighed for at tackle digitaliseringen i byggebranchen og skifte til byggesoftware, intelligente maskiner og bæredygtige produktionsmetoder.

Tablet og bærbar computer på en byggeplads Adobe Stock: Filnr.: 294551432, NDABCREATIVITY
Digitaliseringen af byggebranchen betyder, at papirbaserede tegninger snart kan være fortid.

SPAR TID

Digitale softwareløsninger har potentiale til at øge produktiviteten i byggeriet på flere niveauer. Forenkling af kommunikation og byggekoordinering giver virksomhederne mulighed for at spare både tid og omkostninger, da materialeforbrug og -beregninger kan registreres præcist og implementeres i tæt samråd. Samtidig giver acceleration af disse processer en betydelig konkurrencefordel. Læs Tamás Márkus’ feltrapport for at finde ud af, hvordan hans byggefirma opnåede en tidsbesparelse på 50 % takket være Revu.

MODELLERING AF BEDRE PROCESSER

En afledt sidegevinst ved at bruge byggesoftware er muligheden for at indsamle data på tværs af en række byggeprojekter og derefter bruge dem til at strukturere og analysere processer. Dette sikrer, at data i byggebranchen bidrager til beslutningstagning og understøtter objektiviteten og standardiseringen af processer.

ARBEJD MERE PRODUKTIVT

Digitale nyskabelser udløser også revolutionerende udvikling i selve byggeriet. Især robotteknologi har et betydeligt potentiale, da automatisering øger produktiviteten i byggeriet, øger sikkerheden og forbedrer kvaliteten.

UDFORDRINGER FOR BAUEN 4.0

Det kedelige forehavende med at digitalisere processer i byggebranchen er dog ikke udelukkende et internt problem. Byggefirmaer er i mange henseender afhængige af kunder og investorer. Innovative ideer fra nystartede virksomheder skubbes bagud for ikke at bringe kundernes politiske mål i fare, især når det drejer sig om store projekter og statsstøtte. Her er der behov for ændringer, fra tilbudsprocessen og fremefter. Eksemplet med et globalt initiativ for infrastrukturbranchen viser, hvordan dette kan fungere.

VORES OPSUMMERING AF DIGITALISERING I BYGGEBRANCHEN

Digitalisering er en ustoppelig proces, så meget står klart. Selvom byggebranchen er et komplekst netværk af forskellige interessenter, tjenesteudbydere og investorer med konservative arbejdsprocesser, kritiske røster og åbne spørgsmål om databeskyttelse, kompatibilitet og gennemførlighed, vil digitale løsninger stadig blive mere udbredte i de kommende år. Hver enkelte virksomhed er ansvarlig for at identificere bedste praksis for sine egne medarbejdere og individuelle behov og for at forme digital transformation i selve byggebranchen.

Slut dig til os hos Bluebeam for at tage de næste skridt mod at blive en digital byggevirksomhed. Kontakt os, så gennemgår vi gerne med dig, hvordan din virksomhed kan bruge byggesoftware. Du kan også deltage i et af vores talrige arrangementer og webinarer om digitalisering i byggeriet, så du er klar til at tackle fremtidige udfordringer.

Billede: titelbillede © zephyr_p/stock.adobe.com, billede 1 © HENADZ/stock.adobe.com, billede 2 © scharfsinn86/stock.adobe.com, billede 3 © ME Image/stock.adobe.com, billede 4 © fotofabrika/stock.adobe.com, billede 5 © NDABCREATIVITY/stock.adobe.com.

Er Bluebeam Revu nyt for dig?